Sonstige Ereignisse Ostatní jevy Bebautes Gebiet zastavěné území Grenze des bebauten Gebietes hranice zastavěného území
A1_1 LN_2_1
Siedlungsfläche osídlená plocha Siedlung Sídla Landnutzung využití půdy
Kulturgüter Kulturní hodnoty UNESCO-Denkmal inkl. Schutzzone památka UNESCO včetně ochranného pásma UNESCO-Denkmal památka UNESCO
A10_1
Verkehr Doprava Straßenbahn inkl. Schutzstreifen tramvajová dráha včetně ochranného pásma Überlandstraßenbahn meziměstská tramvajová dráha
A100_1 EV_20_6
Vorbehaltsgebiet Bau überörtlicher Straßenbahn Vyhrazená oblast pro nadmínstí tramvaj raumordnerische Trassensicherung zajištění trasy územním plánováním Verkehr kolejová doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Verkehr Doprava Flugplatz inkl. Schutzzone letiště včetně ochranných pásem Flugplatz (a) letiště (a)
A102_1a EV_17_1a
Verkehrsflughafen dopravní letiště Luftverkehr Letecká doprava Verkehr Doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Verkehr Doprava Flugplatz inkl. Schutzzone letiště včetně ochranných pásem Flugplatz (c) letiště (c)
A102_1c EV_17_1c
Verkehrsflughafen dopravní letiště Luftverkehr Letecká doprava Verkehr Doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Verkehr Doprava Flugplatz inkl. Schutzzone letiště včetně ochranných pásem Flugplatzschutzzone OP letiště
A102_2 EV_17_3
Bauschutzbereich OP letišť Luftverkehr Letecká doprava Verkehr Doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Verkehr Doprava Flugplatz inkl. Schutzstreifen letiště včetně ochranných pásem Verkehrslandeplatz (a) ostatní plochy pro vzlety a přistání (a)
A102_3a EV_17_2a
Verkehrslandeplatz přistávací plocha Luftverkehr Letecká doprava Verkehr Doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Verkehr Doprava Flugplatz inkl. Schutzstreifen letiště včetně ochranných pásem Verkehrslandeplatz (c) ostatní plochy pro vzlety a přistání (c)
A102_3c EV_17_2c
Verkehrslandeplatz přistávací plocha Luftverkehr Letecká doprava Verkehr Doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Verkehr Doprava Wasserstraße vodní cesta Wasserstraße vodní cesta
A104_1 EV_14_1
Bundeswasserstraße spolková vodní cesta Wasserstraße vodní cesta Verkehr Doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Verkehr Doprava Grenzübergang hraniční přechod Grenzübergang Straße hraniční přechod silniční
A105_1
Verkehr Doprava Grenzübergang hraniční přechod Grenzübergang Eisenbahn hraniční přechod na železnici
A105_2
Verkehr Doprava Grenzübergang hraniční přechod Grenzübergang Fußgänger-, Reiter- und Radverkehr hraniční přechod pro pěší, cyklo a hipo provoz
A105_3
Verkehr Doprava Grenzübergang hraniční přechod Grenzübergang Luftverkehr hraniční přechod letecké dopravy
A105_4
Verkehr Doprava Radwege, Radtrassen, Reitweg, Wanderwege cyklostezka, cyklotrasy, hipostezka, turistická stezka Radweg trasa pro cyklisty
A106_1 TE_2_1
Radroute, Bestand Dálkové cyklotrasy, saská síť cyklotras Radwege Cyklostezky Touristische Routen Turistické trasy Freizeit, Sport, Tourismus und Erholung Volný čas, sport, cestovní ruch a rekreace
Verkehr Doprava Radwege, Radtrassen, Reitweg, Wanderwege cyklostezka, cyklotrasy, hipostezka, turistická stezka Wanderweg trasa turistická
A106_2 TE_4_1
Wanderweg turistická stezka Wanderwege turistické stezky Touristische Routen Turistické trasy Freizeit, Sport, Tourismus und Erholung Volný čas, sport, cestovní ruch a rekreace
Verkehr Doprava Radwege, Radtrassen, Reitwege, Wanderwege cyklostezka, cyklotrasy, hipostezka, turistická stezka Loipe trasa pro běžecké lyžování
A106_3
Verkehr Doprava Radwege, Radtrassen, Reitweg, Wanderwege cyklostezka, cyklotrasy, hipostezka, turistická stezka Wassersportweg trasa vodácká
A106_4 TE_4_2
Wasserwanderweg trasa vodácká Touristische Routen Turistické trasy Freizeit, Sport, Tourismus und Erholung Volný čas, sport, cestovní ruch a rekreace
Sonstige Ereignisse Ostatní jevy Für die Landesverteidigung wichtiges Objekt inkl. Schutzstreifen objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma Für die Landesverteidigung wichtiges Objekt objekt důležitý pro obranu státu
A107_1
Sonstige Ereignisse Ostatní jevy Für die Landesverteidigung wichtiges Objekt inkl. Schutzstreifen objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma Interessengebiete der Armee der Tschechischen Republik zájmová území Armády ČR
A107_2 V_3_1c
Vorranggebiet Verteidigung Prioritní oblast pro obranu Gebiet zur raumordnerischen Sicherung militärischer Anlagen území pro zajištění vojenských zařízení územním plánováním Verteidigung Obrana
Sonstige Ereignisse Ostatní jevy Truppenübungsplatz vojenský újezd Truppenübungsplatz vojenský újezd
A108_1 V_3_1c
Vorranggebiet Verteidigung Prioritní oblast pro obranu Gebiet zur raumordnerischen Sicherung militärischer Anlagen území pro zajištění vojenských zařízení územním plánováním Verteidigung Obrana
Sonstige Ereignisse Ostatní jevy Truppenübungsplatz vojenský újezd Schutzzone des Truppenübungsplatzes OP vojenského újezdu
A108_2
Sonstige Ereignisse Ostatní jevy Abgegrenzte Zonen der Katastrophenplanung vymezené zóny havarijního plánování Abgegrenzte Zone der Katastrophenplanung vymezená zóna havarijního plánování
A109_1
Sonstige Ereignisse Ostatní jevy bebaubare Fläche zastavitelná plocha bebaubare Fläche zastavitelná plocha
A117_1
Kulturgüter Kulturní hodnoty Region der Volksarchitektur region lidové architektury Region der Volksarchitektur region lidové architektury
A12_1
Kulturgüter Kulturní hodnoty Gebiet mit archäologischem Fund území s archeologickými nálezy Gebiet mit archäologischem Fund I. und II. (a) území s archeologickými nálezy I. a II. (a)
A16_1a
Kulturgüter Kulturní hodnoty Gebiet mit archäologischem Fund území s archeologickými nálezy Gebiet mit archäologischem Fund I. und II. (c) území s archeologickými nálezy I. a II. (c)
A16_1c
Sonstige Ereignisse Ostatní jevy landschaftsgeprägtes Gebiet und seine Charakteristika oblast krajinného rázu a její charakteristika Landschaftsgeprägtes Gebiet oblast krajinného rázu
A17_1
Naturwerte Přírodní hodnoty bedeutendes landschaftliches Element laut Gesetz významný krajinný prvek ze zákona Sumpf internationaler Bedeutung mokřad mezinárodního významu
A23_1
Naturwerte Přírodní hodnoty Nationalpark inkl. Zonen und Schutzzone národní park včetně zón a ochranného pásma Nationalpark národní park
A25_1 U_5_1
Nationalpark národní park (včetně ochranného pásma včetně ochranné zóny - část textu v závorce není obsažena v německém výchozím textu) Freiraum - Schutz von Natur und Landschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
Naturwerte Přírodní hodnoty Nationalpark inkl. Zonen und Schutzzone národní park včetně zón a ochranného pásma Schutzzone des Nationalparks OP národního parku
A25_2
Naturwerte Přírodní hodnoty Landschaftsschutzgebiet inkl. Zonen chráněná krajinná oblast včetně zón Landschaftsschutzgebiet chráněná krajinná oblast
A26_1 U_8_1
Landschaftsschutzgebiet (LSG ) Chráněná krajinná oblast Freiraum - Schutz von Natur und Landschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
Naturwerte Přírodní hodnoty Nationales Naturschutzgebiet inkl. Schutzzone národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma Nationales Naturschutzgebiet (NPR) (a) národní přírodní rezervace (NPR) (a)
A27_1a U_7_1c
Naturschutzgebiet (NSG) Přírodní rezervace / oblast ochrany přírody Freiraum - Schutz von Natur und Landschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
Naturwerte Přírodní hodnoty Nationales Naturschutzgebiet inkl. Schutzzone národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma Nationales Naturschutzgebiet (NPR) (c) národní přírodní rezervace (NPR) (c)
A27_1c U_7_1c
Naturschutzgebiet (NSG) Přírodní rezervace / oblast ochrany přírody Freiraum - Schutz von Natur und Landschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
Naturwerte Přírodní hodnoty Naturschutzgebiet inkl. Schutzzone přírodní rezervace včetně ochranného pásma Naturschutzgebiet (PR) (a) přírodní rezervace (PR) (a)
A28_1a U_7_1c
Naturschutzgebiet (NSG) Přírodní rezervace / oblast ochrany přírody Freiraum - Schutz von Natur und Landschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
Naturwerte Přírodní hodnoty Naturschutzgebiet inkl. Schutzzone přírodní rezervace včetně ochranného pásma Naturschutzgebiet (PR) (c) přírodní rezervace (PR) (c)
A28_1c U_7_1c
Naturschutzgebiet (NSG) Přírodní rezervace / oblast ochrany přírody Freiraum - Schutz von Natur und Landschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
Naturwerte Přírodní hodnoty Nationales Naturdenkmal inkl. Schutzzone národní přírodní památka včetně ochranného pásma Nationales Naturdenkmal (NPP) (a) národní přírodní památka (NPP) (a)
A29_1a
Naturwerte Přírodní hodnoty Nationales Naturdenkmal inkl. Schutzzone národní přírodní památka včetně ochranného pásma Nationales Naturdenkmal (NPP) (c) národní přírodní památka (NPP) (c)
A29_1c
Gebietsnutzung Využití území Öffentliche Einrichtung občanské vybavení Hochschule vysoká škola
A3_1 BE_1_1
Hochschulen vysoká škola Hochschulen vysoká škola Bildung Vzdělávání Bildung / Erziehung Vzdělávání / výchova
Gebietsnutzung Využití území Öffentliche Einrichtung občanské vybavení Schule škola
A3_2 BE_1_2
Schulen školy Schulen školy Bildung Vzdělávání Bildung / Erziehung Vzdělávání / výchova
Gebietsnutzung Využití území Öffentliche Einrichtung občanské vybavení Krankenhaus nemocnice
A3_3 GS_1_1
Krankenhaus nemocnice Gesundheitswesen Zdravotnictví Gesundheits- u. Sozialwesen Zdravotnictví a sociální věci
Naturwerte Přírodní hodnoty Naturdenkmal inkl. Schutzzone přírodní památka včetně ochranného pásma Naturdenkmal (a) přírodní památka (PP) (a)
A30_1a
Naturwerte Přírodní hodnoty Naturdenkmal inkl. Schutzzone přírodní památka včetně ochranného pásma Naturdenkmal (c) přírodní památka (PP) (c)
A30_1c
Naturwerte Přírodní hodnoty Naturpark přírodní park Naturpark přírodní park
A31_1 U_9_1
Naturpark (NP) Přírodní park (včetně ochranného pásma - část textu v závorce není obsažena v německém výchozím textu) Freiraum - Schutz von Natur und Landschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
Naturwerte Přírodní hodnoty biosphärisches Naturschutzgebiet UNESCO, UNESCO - Geopark biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO biosphärisches Naturschutzgebiet UNESCO biosférická rezervace UNESCO
A33_1 U_6_1
Biosphärenreservat (BR) Biosférická rezervace Freiraum - Schutz von Natur und Landschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
Naturwerte Přírodní hodnoty NATURA 2000 - europäisch bedeutende Lokalität NATURA 2000 - evropsky významná lokalita NATURA - europäisch bedeutende Lokalität NATURA - evropsky významná lokalita
A34_1 U_3_1
FFH-Gebiet (Natura 2000) Evropsky významná lokalita (FFH) Freiraum - Schutz von Natur und Landschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
Naturwerte Přírodní hodnoty NATURA 2000 - Vogelschutzgebiet NATURA 2000 - ptačí oblast NATURA - Vogelschutzgebiet NATURA - ptačí oblast
A35_1 U_4_1
SPA (Europäisches Vogelschutzgebiet) Evropský významná lokalita - ptačí oblast (SPA) Freiraum - Schutz von Natur und Landschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
Naturwerte Přírodní hodnoty Vorkommen besonders geschützter Pflanzen- und Tierarten mit nationaler Bedeutung lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem Vorkommen besonders geschützter (a) lokalita výskytu zvláště chráněných druhů (a)
A36_1a
Naturwerte Přírodní hodnoty Vorkommen besonders geschützter Pflanzen- und Tierarten mit nationaler Bedeutung lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem Vorkommen besonders geschützter (c) lokalita výskytu zvláště chráněných druhů (c)
A36_1c
Bodenfonds Půdní fond Schutzwälder lesy ochranné Schutzwälder lesy ochranné
A37_1 LN_3_1
Wald, Bestand les, stav Wald, Bestand les, stav Landnutzung využití půdy
Bodenfonds Půdní fond Wald mit besonderer Funktion lesy zvláštního určení Wald mit besonderer Funktion lesy zvláštního určení
A38_1 LN_3_1
Wald, Bestand les, stav Wald, Bestand les, stav Landnutzung využití půdy
Bodenfonds Půdní fond Wirtschaftswald lesy hospodářské Wirtschaftswald lesy hospodářské
A39_1 LN_3_1
Wald, Bestand les, stav Wald, Bestand les, stav Landnutzung využití půdy
Gebietsnutzung Využití území Flächen zur Wiederherstellung oder erneuten Nutzung des wertgeminderten Gebietes plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území devastiertes Gebiet (brownfields) (a) devastovaná území (brownfields) (a)
A4_1a W_2_1a
Brache brownfields Brachfläche brownfields Wirtschaft Hospodářství
Gebietsnutzung Využití území Flächen zur Wiederherstellung oder erneuten Nutzung des wertgeminderten Gebietes plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území devastiertes Gebiet (brownfields) (c) devastovaná území (brownfields) (c)
A4_1c
Bodenfonds Půdní fond bewertete bodenökologische Einheit bonitovaná půdně ekologická jednotka I. und II. Schutzklassen von landwirtschaftlichen Flächen I. a II.třídy ochrany ZPF
A41_1
Gewässerschutz Ochrana vod Schutzgebiet für die Ansammlung von Oberflächenwasser území chráněná pro akumulaci povrchových vod Standorte für die Ansammlung von Oberflächenwasser geschützt lokality chráněné pro akumulaci povrchových vod (LAPV)
A43_1
Gewässerschutz Ochrana vod Wasserquelle - Oberflächenwasser, Grundwasser inkl. Schutzstreifen vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem Schutzstreifen der Wasserentnahmestelle der I. Stufe OP vodního zdroje I.stupně
A44_1 U_28_1
Trinkwasserschutzgebiet Grundwasser Zone I pitné vody chráněné oblasti, podzemní vody zóna I Trinkwasserschutzgebiet Grundwasser pitné vody chráněné oblasti, podzemní vody Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Gewässerschutz Ochrana vod Wasserquelle - Oberflächenwasser, Grundwasser inkl. Schutzstreifen vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem Schutzstreifen der Wasserentnahmestelle der I. Stufe OP vodního zdroje I.stupně
A44_1 U_28_7
Trinkwasserschutzgebiet Oberflächenwasser Zone I pitné vody chráněné oblasti, povrchové vody zóna I Trinkwasserschutzgebiet Oberflächenwasser pitné vody chráněné oblasti, povrchové vody Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Gewässerschutz Ochrana vod Wasserquelle - Oberflächenwasser, Grundwasser inkl. Schutzstreifen vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem Schutzstreifen der Wasserentnahmestelle der II. Stufe OP vodního zdroje II.stupně
A44_2 U_28_2
Trinkwasserschutzgebiet Grundwasser Zone II pitné vody chráněné oblasti, podzemní vody zóna II Trinkwasserschutzgebiet Grundwasser pitné vody chráněné oblasti, podzemní vody Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Gewässerschutz Ochrana vod Wasserquelle - Oberflächenwasser, Grundwasser inkl. Schutzstreifen vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem Schutzstreifen der Wasserentnahmestelle der II. Stufe OP vodního zdroje II.stupně
A44_2 U_28_8
Trinkwasserschutzgebiet Oberflächenwasser Zone II pitné vody chráněné oblasti, povrchové vody zóna II Trinkwasserschutzgebiet Oberflächenwasser pitné vody chráněné oblasti, povrchové vody Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Gewässerschutz Ochrana vod Wasserquelle - Oberflächenwasser, Grundwasser inkl. Schutzstreifen vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem Schutzstreifen der Wasserentnahmestelle der II.a Stufe - innerer OP vodního zdroje stupně II.a - vnitřní
A44_3 U_28_2
Trinkwasserschutzgebiet Grundwasser Zone II pitné vody chráněné oblasti, podzemní vody zóna II Trinkwasserschutzgebiet Grundwasser pitné vody chráněné oblasti, podzemní vody Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Gewässerschutz Ochrana vod Wasserquelle - Oberflächenwasser, Grundwasser inkl. Schutzstreifen vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem Schutzstreifen der Wasserentnahmestelle der II.a Stufe - innerer OP vodního zdroje stupně II.a - vnitřní
A44_3 U_28_8
Trinkwasserschutzgebiet Oberflächenwasser Zone II pitné vody chráněné oblasti, povrchové vody zóna II Trinkwasserschutzgebiet Oberflächenwasser pitné vody chráněné oblasti, povrchové vody Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Gewässerschutz Ochrana vod Wasserquelle - Oberflächenwasser, Grundwasser inkl. Schutzstreifen vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem Schutzstreifen der Wasserentnahmestelle der II.b Stufe - äußerer OP vodního zdroje stupně II.b - vnější
A44_4 U_28_2
Trinkwasserschutzgebiet Grundwasser Zone II pitné vody chráněné oblasti, podzemní vody zóna II Trinkwasserschutzgebiet Grundwasser pitné vody chráněné oblasti, podzemní vody Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Gewässerschutz Ochrana vod Wasserquelle - Oberflächenwasser, Grundwasser inkl. Schutzstreifen vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem Schutzstreifen der Wasserentnahmestelle der II.b Stufe - äußerer OP vodního zdroje stupně II.b - vnější
A44_4 U_28_8
Trinkwasserschutzgebiet Oberflächenwasser Zone II pitné vody chráněné oblasti, povrchové vody zóna II Trinkwasserschutzgebiet Oberflächenwasser pitné vody chráněné oblasti, povrchové vody Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Gewässerschutz Ochrana vod Wasserquelle - Oberflächenwasser, Grundwasser inkl. Schutzstreifen vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem Schutzstreifen der Wasserentnahmestelle der III. Stufe OP vodního zdroje III.stupně
A44_5 U_28_6
Trinkwasserschutzgebiet Grundwasser Zone III pitné vody chráněné oblasti, podzemní vody zóna III Trinkwasserschutzgebiet Grundwasser pitné vody chráněné oblasti, podzemní vody Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Gewässerschutz Ochrana vod Wasserquelle - Oberflächenwasser, Grundwasser inkl. Schutzstreifen vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem Schutzstreifen der Wasserentnahmestelle der III. Stufe OP vodního zdroje III.stupně
A44_5 U_28_9
Trinkwasserschutzgebiet Oberflächenwasser Zone III pitné vody chráněné oblasti, povrchové vody zóna III Trinkwasserschutzgebiet Oberflächenwasser pitné vody chráněné oblasti, povrchové vody Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Gewässerschutz Ochrana vod Schutzgebiet der natürlichen Wasserneubildung chráněná oblast přirozené akumulace vod CHOPAV - Schutzgebiet der natürlichen Wasserneubildung CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod
A45_1
Gewässerschutz Ochrana vod Sensibles Gebiet zranitelná oblast Sensibles Gebiet in Bezug auf Verschlechterung der Wasserqualität vodohospodářsky zranitelná oblast
A46_1
Gebietsnutzung Využití území Wasserkörper von ober- und unterirdischem Wasser vodní útvar povrchových, podzemních vod Gewässer (b) vodní toky (b)
A47_1b LN_4_1b
Gewässer, Bestand vodstvo, stav Gewässer, Bestand vodstvo, stav Landnutzung využití půdy
Gebietsnutzung Využití území Wasserkörper von ober- und unterirdischem Wasser vodní útvar povrchových, podzemních vod Gewässer (c) vodní toky (c)
A47_1c LN_4_1c
Gewässer, Bestand vodstvo, stav Gewässer, Bestand vodstvo, stav Landnutzung využití půdy
Gebietsnutzung Využití území Wasserspeicher vodní nádrž Wasserflächen vodní plochy
A48_1 LN_4_1c
Gewässer, Bestand vodstvo, stav Gewässer, Bestand vodstvo, stav Landnutzung využití půdy
Gebietsnutzung Využití území Wasserspeicher vodní nádrž Trinkwassertalsperre vodárenská nádrž
A48_2 U_30_5
Trinkwassertalsperre und -speicher údolní nádrž pro pitnou vodu Wasserversorung Zásobování vodou Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Gewässerschutz Ochrana vod Flußgebiet eines Fließgewässers, Wasserscheide povodí vodního toku, rozvodnice Flußgebiet der Fließgewässer der 1. Ordnung povodí toků 1. řádu
A49_1
Gewässerschutz Ochrana vod Flußgebiet eines Fließgewässers, Wasserscheide povodí vodního toku, rozvodnice Flußgebiet der Fließgewässer der 2. Ordnung povodí toků 2. řádu
A49_2
Gewässerschutz Ochrana vod Flußgebiet eines Fließgewässers, Wasserscheide povodí vodního toku, rozvodnice Flußgebiet der Fließgewässer der 3. Ordnung povodí toků 3. řádu
A49_3
Kulturgüter Kulturní hodnoty Denkmalschutzgebiet inkl. Schutzzone památková rezervace včetně ochranného pásma städtisches Denkmalschutzgebiet (a) městská památková rezervace (a)
A5_1a
Kulturgüter Kulturní hodnoty Denkmalschutzgebiet inkl. Schutzzone památková rezervace včetně ochranného pásma städtisches Denkmalschutzgebiet (c) městská památková rezervace (c)
A5_1c
Kulturgüter Kulturní hodnoty Denkmalschutzgebiet inkl. Schutzzone památková rezervace včetně ochranného pásma ländliches Denkmalschutzgebiet (a) vesnická památková rezervace (a)
A5_2a
Kulturgüter Kulturní hodnoty Denkmalschutzgebiet inkl. Schutzzone památková rezervace včetně ochranného pásma ländliches Denkmalschutzgebiet (c) vesnická památková rezervace (c)
A5_2c
Kulturgüter Kulturní hodnoty Denkmalschutzgebiet inkl. Schutzzone památková rezervace včetně ochranného pásma archäologisches Denkmalschutzgebiet (a) archeologická památková rezervace (a)
A5_3a
Kulturgüter Kulturní hodnoty Denkmalschutzgebiet inkl. Schutzzone památková rezervace včetně ochranného pásma archäologisches Denkmalschutzgebiet (c) archeologická památková rezervace (c)
A5_3c
Überflutungsgebiet Záplavová území Überflutungsgebiet záplavové území Überflutungsgebiet, festgelegt Q100 záplavové území stanovené Q100
A50_1 U_29_1
festgesetztes Überschwemmungsgebiet stanovené záplavové území festgesetztes Überschwemmungsgebiet stanovené záplavové území Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Überflutungsgebiet Záplavová území aktive Zone des Überflutungsgebietes aktivní zóna záplavového území Hauptabflussgebiet aktivní zóna záplavového území
A51_1
Überflutungsgebiet Záplavová území zur Überflutung bei Hochwasser vorgesehenes Gebiet území určené k rozlivům povodní zur Überflutung bei Hochwasser vorgesehenes Gebiet (a) území určené k rozlivům povodní (a)
A52_1a U_33_2c
Stauanlage (Talsperren mit Hochwasserschutzfunktion, Hochwasserrückhaltebecken) Údolní nádrž (údolní nádrže s protipovodňovou funkcí, retenční protipovodňové nádrže) Hochwasserschutzanlage (Bestand) Zařízení protipovodňové ochrany (stav) Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Überflutungsgebiet Záplavová území zur Überflutung bei Hochwasser vorgesehenes Gebiet území určené k rozlivům povodní zur Überflutung bei Hochwasser vorgesehenes Gebiet (c) území určené k rozlivům povodní (c)
A52_1c U_33_2c
Stauanlage (Talsperren mit Hochwasserschutzfunktion, Hochwasserrückhaltebecken) Údolní nádrž (údolní nádrže s protipovodňovou funkcí, retenční protipovodňové nádrže) Hochwasserschutzanlage (Bestand) Zařízení protipovodňové ochrany (stav) Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Überflutungsgebiet Záplavová území Gebiet einer Sonderflut unter dem Wasserbauwerk území zvláštní povodně pod vodním dílem Gebiet einer Sonderflut unter dem Wasserbauwerk území zvláštní povodně pod vodním dílem
A53_1
Überflutungsgebiet Záplavová území Objekt/Einrichtung der Hochwasservorsorge objekt/zařízení protipovodňové ochrany Objekt/Einrichtung der Hochwasservorsorge (a) objekt nebo zařízení protipovodňové ochrany (a)
A54_1a U_33_2a
Stauanlage (Talsperren mit Hochwasserschutzfunktion, Hochwasserrückhaltebecken) Údolní nádrž (údolní nádrže s protipovodňovou funkcí, retenční protipovodňové nádrže) Hochwasserschutzanlage (Bestand) Zařízení protipovodňové ochrany (stav) Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Überflutungsgebiet Záplavová území Objekt/Einrichtung der Hochwasservorsorge objekt/zařízení protipovodňové ochrany Objekt/Einrichtung der Hochwasservorsorge (b) objekt nebo zařízení protipovodňové ochrany (b)
A54_1b U_33_1b
Deich (Freistaat Sachsen - kommunal ) protipovodňová hráz (Svobodný stát Sasko - komunální ) Hochwasserschutzanlage (Bestand) Zařízení protipovodňové ochrany (stav) Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Überflutungsgebiet Záplavová území Objekt/Einrichtung der Hochwasservorsorge objekt/zařízení protipovodňové ochrany Objekt/Einrichtung der Hochwasservorsorge (c) objekt nebo zařízení protipovodňové ochrany (c)
A54_1c U_33_2a
Stauanlage (Talsperren mit Hochwasserschutzfunktion, Hochwasserrückhaltebecken) Údolní nádrž (údolní nádrže s protipovodňovou funkcí, retenční protipovodňové nádrže) Hochwasserschutzanlage (Bestand) Zařízení protipovodňové ochrany (stav) Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Gewässerschutz Ochrana vod Natürliche Heilquelle, natürliche Mineralwasserquelle, inkl. Schutzstreifen přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem Schutzstreifen der Naturheilquellen der I. Stufe (I,a + I.b) OP přírodních léčivých zdrojů I.stupně (I,a + I.b)
A55_1 U_28_3
Heilquellenschutzgebiet Zone I ochranné pásmo léčivých pramenů zóna I Heilquellenschutzgebiet ochranné pásmo léčivých pramenů Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Gewässerschutz Ochrana vod Natürliche Heilquelle, natürliche Mineralwasserquelle, inkl. Schutzstreifen přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem Schutzstreifen der Naturheilquellen der II. Stufe (II,a + II.b) OP přírodních léčivých zdrojů II.stupně (II,a + II.b)
A55_2 U_28_4
Heilquellenschutzgebiet Zone II ochranné pásmo léčivých pramenů zóna II Heilquellenschutzgebiet ochranné pásmo léčivých pramenů Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Gewässerschutz Ochrana vod natürliche Heilquelle, natürliche Mineralwasserquelle inkl. Schutzstreifen přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem Schutzstreifen der natürlichen Mineralquellen der I.Stufe OP zdrojů přírodních minerálních vod I.stupně
A55_3
Gewässerschutz Ochrana vod natürliche Heilquelle, natürliche Mineralwasserquelle, inkl. Schutzstreifen přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem Schutzstreifen der natürlichen Mineralquellen der II.Stufe OP zdrojů přírodních minerálních vod II.stupně
A55_4
Gewässerschutz Ochrana vod Kurort, Innen- und Außenbereich des Kurortes lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa Kurort lázeňské místo
A56_1 TE_10_1
Kurort, Bestand lázeňská obec (stávající) Kurort/Erholungsort lázeňská obec / rekreační obec touristische Orte obce cestovního ruchu Freizeit, Sport, Tourismus und Erholung Volný čas, sport, cestovní ruch a rekreace
Geologie Geologie Abbauraum dobývací prostor Abbauraum dobývací prostor
A57_1
Geologie Geologie geschützte Rohstofflagerstätte chráněné ložiskové území geschützte Rohstofflagerstätte (CHLÚ) chráněné ložiskové území (CHLÚ)
A58_1 RB_9_1
Vorranggebiet oberflächennahe Rohstoffe Prioritní oblast suroviny raumordnerisch gesicherte Gebiete zur Rohstoffsicherung oblasti, zajištěné územním plánováním pro zjištění surovin Rohstoffe und Braunkohle Suroviny a hnědé uhlí Rohstoffe und Bergbau suroviny a těžba
Geologie Geologie Schutzgebiet für Sondereingriffe in die Erdkruste chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry Schutzgebiet für Sondereingriffe in die Erdkruste chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
A59_1
Kulturgüter Kulturní hodnoty Denkmalschutzzone inkl. Schutzzone památková zóna včetně ochranného pásma städtische Denkmalschutzzone (a) městská památková zóna (a)
A6_1a
Kulturgüter Kulturní hodnoty Denkmalschutzzone inkl. Schutzzone památková zóna včetně ochranného pásma städtische Denkmalschutzzone (c) městská památková zóna (c)
A6_1c
Kulturgüter Kulturní hodnoty Denkmalschutzzone inkl. Schutzzone památková zóna včetně ochranného pásma ländliche Denkmalschutzzone (a) vesnická památková zóna (a)
A6_2a
Kulturgüter Kulturní hodnoty Denkmalschutzzone inkl. Schutzzone památková zóna včetně ochranného pásma ländliche Denkmalschutzzone (c) vesnická památková zóna (c)
A6_2c
Kulturgüter Kulturní hodnoty Denkmalschutzzone inkl. Schutzzone památková zóna včetně ochranného pásma archäologische Denkmalschutzzone (a) archeologická památková zóna (a)
A6_3a
Kulturgüter Kulturní hodnoty Denkmalschutzzone inkl. Schutzzone památková zóna včetně ochranného pásma archäologische Denkmalschutzzone (c) archeologická památková zóna (c)
A6_3c
Geologie Geologie Rohstofflagerstätte ložisko nerostných surovin ausschließliche Rohstofflagerstätte (a) výhradní ložiska nerostných surovin (a)
A60_1a RB_9_2c
Vorbehaltsgebiet oberflächennahe Rohstoffe Vyhrazená oblast suroviny raumordnerisch gesicherte Gebiete zur Rohstoffsicherung oblasti, zajištěné územním plánováním pro zjištění surovin Rohstoffe und Braunkohle Suroviny a hnědé uhlí Rohstoffe und Bergbau suroviny a těžba
Geologie Geologie Rohstofflagerstätte ložisko nerostných surovin ausschließliche Rohstofflagerstätte (c) výhradní ložiska nerostných surovin (c)
A60_1c RB_9_2c
Vorbehaltsgebiet oberflächennahe Rohstoffe Vyhrazená oblast suroviny raumordnerisch gesicherte Gebiete zur Rohstoffsicherung oblasti, zajištěné územním plánováním pro zjištění surovin Rohstoffe und Braunkohle Suroviny a hnědé uhlí Rohstoffe und Bergbau suroviny a těžba
Geologie Geologie Rohstofflagerstätte ložisko nerostných surovin nichtausschließliche Rohstofflagerstätten nevýhradní ložiska nerostných surovin
A60_2
Geologie Geologie Rohstofflagerstätte ložisko nerostných surovin vermutete Rohstoffressource prognózní zdroje nerostných surovin
A60_3
Geologie Geologie Bergschadensgebiet poddolované území Bergschadensgebiet (a) poddolované území (a)
A61_1a RB_8_1c
Gebiet mit unterirdischen Hohlräumen Území s podzemními vyrubanými prostory / dutinami Gebiet mit unterirdischen Hohlräumen / Hohlraumverdachtsgebiet Území s podzemními vyrubanými prostory / dutinami Území s podezřením na podzemní vyrubané prostory / dutiny Gebiet mit Bergbaufolgen Území s následky po důlní činnosti Rohstoffe und Bergbau suroviny a těžba
Geologie Geologie Bergschadensgebiet poddolované území Bergschadensgebiet (c) poddolované území (c)
A61_1c RB_8_1c
Gebiet mit unterirdischen Hohlräumen Území s podzemními vyrubanými prostory / dutinami Gebiet mit unterirdischen Hohlräumen / Hohlraumverdachtsgebiet Území s podzemními vyrubanými prostory / dutinami Území s podezřením na podzemní vyrubané prostory / dutiny Gebiet mit Bergbaufolgen Území s následky po důlní činnosti Rohstoffe und Bergbau suroviny a těžba
Geologie Geologie Rutschungsgebiet / Gebiet mit sonstigen geologischen Risiken sesuvné území a území jiných geologických rizik Rutschungsgebiet (a) sesuvné území (a)
A62_1a
Geologie Geologie Rutschungsgebiet / Gebiet mit sonstigen geologischen Risiken sesuvné území a území jiných geologických rizik Rutschungsgebiet (c) sesuvné území (c)
A62_1c
Geologie Geologie Rutschungsgebiet / Gebiet mit sonstigen geologischen Risiken sesuvné území a území jiných geologických rizik Seismisches Gebiet seismická oblast
A62_2
Geologie Geologie altes Bruchwerk staré důlní dílo altes Bruchwerk staré důlní dílo
A63_1
Geologie Geologie Altlastengebiet und kontaminierte Flächen staré zátěže území a kontaminované plochy Altlastengebiet und kontaminierte Flächen (a) staré zátěže území a kontaminované plochy (a)
A64_1a
Geologie Geologie Altlastengebiet und kontaminierte Flächen staré zátěže území a kontaminované plochy Altlastengebiet und kontaminierte Flächen (c) staré zátěže území a kontaminované plochy (c)
A64_1c
Umwelthygiene Hygiena prostředí Gebiet mit schlechterer Luftqualität oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší schlechtere Umluftqualität zhoršená kvalita ovzduší
A65_1
Geologie Geologie Kippe, Schütte, Klärbecken, Halde odval, výsypka, odkaliště, halda Kippe und Halde (a) odval a halda (a)
A66_1a
Geologie Geologie Kippe, Schütte, Klärbecken, Halde odval, výsypka, odkaliště, halda Kippe und Halde (c) odval a halda (c)
A66_1c
Geologie Geologie Kippe, Schütte, Klärbecken, Halde odval, výsypka, odkaliště, halda Schütte (a) výsypka (a)
A66_2a
Geologie Geologie Kippe, Schütte, Klärbecken, Halde odval, výsypka, odkaliště, halda Schütte (c) výsypka (c)
A66_2c
Geologie Geologie Kippe, Schütte, Klärbecken, Halde odval, výsypka, odkaliště, halda Klärbecken (a) odkaliště (a)
A66_3a
Geologie Geologie Kippe, Schütte, Klärbecken, Halde odval, výsypka, odkaliště, halda Klärbecken (c) odkaliště (c)
A66_3c
Wasserwirtschaft Vodní hospodářství Technologisches Objekt der Wasserversorgung inkl. Schutzstreifen technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma Wasseraufbereitung úpravna vody
A67_1 U_30_2
Wasserwerk (Bilanzanlage) vodárna Wasserversorgung Zásobování vodou Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Wasserwirtschaft Vodní hospodářství Wasserleitungsnetz inkl. Schutzstreifen vodovodní síť včetně ochranného pásma Wasserleitung Trinkwasser vodovodní řad
A68_1
Wasserwirtschaft Vodní hospodářství Technologisches Objekt der Abwasserleitung und -reinigung inkl. Schutzstreifen technologický objekt čištění a odvádění odpadních vod včetně ochranného pásma Gruppenkläranlage čistírna odpadních vod
A69_1 U_31_1
Kläranlage ČOV Abwasserbeseitigung Likvidace spalškových vod Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Kulturgüter Kulturní hodnoty Landschaftsdenkmalschutzgebiet krajinná památková zóna Landschaftsdenkmalschutzgebiet krajinná památková zóna
A7_1
Wasserwirtschaft Vodní hospodářství Netz der Abwasserleitungen inkl. Schutzzone síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma Abwasserleitung kanalizační stoka
A70_1
Energie Energetika Stromerzeugung inkl. Schutzstreifen výrobna elektřiny včetně ochranného pásma Heizkraftwerk elektrárna tepelná
A71_1 EV_4_1
Elektrizitätswerk (>50MW) Elektrárny (>50MW) Energieversorgung Zásobování energiemi Energie Energie Energie und Verkehr Energie a doprava
Energie Energetika Stromerzeugung inkl. Schutzstreifen výrobna elektřiny včetně ochranného pásma Wasserkraftwerk elektrárna vodní
A71_2 EV_5_5
Wasserkraftanlage vodní síly Erneuerbare Energien obnovitelné zdroje energií Energie Energie Energie und Verkehr Energie a doprava
Energie Energetika Stromerzeugung inkl. Schutzstreifen výrobna elektřiny včetně ochranného pásma Gruppe von hohes Windkraftwerk park vysokých větrných elektráren
A71_3 EV_5_4
Windkraftanlage větrné energie Erneuerbare Energien obnovitelné zdroje energií Energie Energie Energie und Verkehr Energie a doprava
Energie Energetika Stromstation inkl. Schutzstreifen elektrická stanice včetně ochranného pásma Stromstation elektrická stanice
A72_1 EV_2_1
Umspannwerk (>=110kV) Transformační zařízení (>=110kV) Energieversorgung Zásobování energiemi Energie Energie Energie und Verkehr Energie a doprava
Energie Energetika Über- und unterirdisches Stromnetz inkl. Schutzstreifen nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma Hochspannungsleitung 400 kV vedení elektrické sítě VVN 400 kV
A73_1 EV_1_1
Hochspannungsleitung (>=110kV) Vedení vysokého napětí (>=110kV) Energieversorgung Zásobování energiemi Energie Energie Energie und Verkehr Energie a doprava
Energie Energetika Über- und unterirdisches Stromnetz inkl. Schutzstreifen nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma Hochspannungsleitung 220 kV vedení elektrické sítě VVN 220 kV
A73_2 EV_1_1
Hochspannungsleitung (>=110kV) Vedení vysokého napětí (>=110kV) Energieversorgung Zásobování energiemi Energie Energie Energie und Verkehr Energie a doprava
Energie Energetika Über- und unterirdisches Stromnetz inkl. Schutzstreifen nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma Hochspannungsleitung 110 kV vedení elektrické sítě VVN 110 kV
A73_3 EV_1_1
Hochspannungsleitung (>=110kV) Vedení vysokého napětí (>=110kV) Energieversorgung Zásobování energiemi Energie Energie Energie und Verkehr Energie a doprava
Energie Energetika Technologisches Objekt der Gasversorgung inkl. Schutz- und Sicherheitsstreifen technolog.objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma Gasregelstation der Höchstdrcuk-/Hochdruckleitung regulační stanice plynu VVTL/VTL
A74_1
Energie Energetika technologisches Objekt der Gasversorgung inkl. Schutz- und Sicherheitsstreifen technolog.objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma sonstiges Objekt zur Versorgung der sehr hohen Gashochdruckleitung jiný objekt zásobování plynu VVTL
A74_2
Energie Energetika Gasleitung inkl. Schutz- und Sicherheitsstreifen vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma sehr hohe Gashochdruckleitung (Transit) plynovod VVTL tranzitní
A75_1
Energie Energetika Gasleitung inkl. Schutz- und Sicherheitsstreifen vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma sehr hohe Gashochdruckleitung (Inland) plynovod VVTL vnitrostátní
A75_2
Energie Energetika Gasleitung inkl. Schutz- und Sicherheitsstreifen vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma Gashochdruckleitung plynovod VTL
A75_3
Energie Energetika technologisches Objekt zur Versorgung mit sonstigen Produkten technologický objekt zásobování jinými produkty technologisches Objekt zur Versorgung mit sonstigen Produkten technologický objekt zásobování jinými produkty
A76_1
Energie Energetika Ölleitung inkl. Schutzstreifen ropovod včetně ochranného pásma Ölleitung ropovod
A77_1
Energie Energetika Produktleitung inkl. Schutzstreifen produktovod včetně ochranného pásma Schutzstreifen der Produktleitung OP produktovodu
A78_1
Energie Energetika Technologisches Objekt der Wärmeversorgung inkl. Schutzstreifen technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma Wärmequelle zdroj tepla
A79_1
Energie Energetika Wärmeversorgungsleitungen einschließlich Schutzstreifen teplovod včetně ochranného pásma Fernwärmeleitung dálkový napájecí rozvod tepla
A80_1
Fernmeldewesen Spoje elektronische Kommunikationseinrichtungen inkl. Schutzzone elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma Kommunikationseinrichtung komunikační zařízení
A81_1
Fernmeldewesen Spoje elektronische Kommunikationsleitungen inkl. Schutzzone elektronické komunikační vedení včetně ochranného pásma Richtfunk radiový směrový spoj
A82_1
Fernmeldewesen Spoje elektronische Kommunikationsleitungen inkl. Schutzzone elektronické komunikační vedení včetně ochranného pásma Telekommunikationsleitung telekomunikační kabel
A82_2
Fernmeldewesen Spoje elektronische Kommunikationsleitungen inkl. Schutzzone elektronické komunikační vedení včetně ochranného pásma Schutzzone des Richtfunks (RSS) OP radiového směrového spoje (RSS)
A82_3
Umwelthygiene Hygiena prostředí Objekte oder Einrichtungen, gegliedert in die Gruppe A oder B mit Gefahrstoffen objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s nebezpečnými látkami Objekte oder Einrichtungen mit Gefahrstoffen (a) objekty nebo zařízení s nebezpečnými látkami (a)
A84_1a
Umwelthygiene Hygiena prostředí Objekte oder Einrichtungen, gegliedert in die Gruppe A oder B mit Gefahrstoffen objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s nebezpečnými látkami Objekte oder Einrichtungen mit Gefahrstoffen (c) objekty nebo zařízení s nebezpečnými látkami (c)
A84_1c
Umwelthygiene Hygiena prostředí Deponie inkl. Schutzstreifen skládka včetně ochranného pásma Deponie (a) skládka (a)
A85_1a U_44_1a
Deponie Skládka Abfall, Immissionsschutz Odpady, ochrana proti imisím Umwelt Životní prostředí
Umwelthygiene Hygiena prostředí Deponie inkl. Schutzstreifen skládka včetně ochranného pásma Deponie (c) skládka (c)
A85_1c U_44_1a
Deponie Skládka Abfall, Immissionsschutz Odpady, ochrana proti imisím Umwelt Životní prostředí
Umwelthygiene Hygiena prostředí Müllverbrennungsanlage inkl. Schutzstreifen spalovna včetně ochranného pásma Müllverbrennungsanlage (a) spalovna (a)
A86_1a
Umwelthygiene Hygiena prostředí Müllverbrennungsanlage inkl. Schutzstreifen spalovna včetně ochranného pásma Müllverbrennungsanlage (c) spalovna (c)
A86_1c
Umwelthygiene Hygiena prostředí Entsorgungseinrichtung von gefährlichem Abfall inkl. Schutzstreifen zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma Entsorgungseinrichtung von gefährlichem Abfall (a) zařízení na zpracování nebezpečného odpadu (a)
A87_1a
Umwelthygiene Hygiena prostředí Entsorgungseinrichtung von gefährlichem Abfall inkl. Schutzstreifen zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma Entsorgungseinrichtung von gefährlichem Abfall (c) zařízení na zpracování nebezpečného odpadu (c)
A87_1c
Verkehr Doprava Autobahnen inkl. Schutzstreifen dálnice včetně ochranného pásma Autobahn dálnice
A88_1 LN_6_1
Bundesautobahn spolková dálnice Klassifizierung Klasifikace Straßennetz, Bestand uliční síť, stav Landnutzung využití půdy
Kulturgüter Kulturní hodnoty unbewegliches Kulturdenkmal, gegebenfalls ein denkmalgeschütztes Ensemble inkl. Schutzzone nemovit. národ.kulturní pam., popř. soubor, včetně ochranného pásma unbewegliches nationales Kulturdenkmal nemovitá národní kulturní památka
A9_1
Verkehr Doprava Straße I. Ordnung inkl. Schutzstreifen silnice I.třídy včetně ochranného pásma Straße I. Ordnung silnice I.třídy
A90_1 LN_6_2
Bundesstraße spolková silnice Klassifizierung Klasifikace Straßennetz, Bestand uliční síť, stav Landnutzung využití půdy
Verkehr Doprava Straße II. Ordnung inkl. Schutzstreifen silnice II.třídy včetně ochranného pásma Straße II. Ordnung silnice II.třídy
A91_1 LN_6_3
Staatsstraße státní silnice Klassifizierung Klasifikace Straßennetz, Bestand uliční síť, stav Landnutzung využití půdy
Verkehr Doprava Straße III. Ordnung silnice III Straße III. Ordnung silnice III.třídy
A92_1 LN_6_4
Kreisstraße okresní silnice Klassifizierung Klasifikace Straßennetz, Bestand uliční síť, stav Landnutzung využití půdy
Verkehr Doprava Eisenbahnstrecke von landesweiter Bedeutung inkl. Schutzstreifen železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma landesweite Eisenbahnstrecke železniční trať celostátní
A94_1 LN_7_1
Eisenbahn železnice Schienennetz, Bestand Kolejová síť, stav Landnutzung využití půdy
Verkehr Doprava Eisenbahnstrecke von regionaler Bedeutung inkl. Schutzstreifen železniční dráha regionální včetně ochranného pásma regionale Eisenbahnstrecke železniční trať regionální
A95_1 LN_7_1
Eisenbahn železnice Schienennetz, Bestand Kolejová síť, stav Landnutzung využití půdy
Verkehr Doprava Korridor Hochgeschwindigkeitsstrecke koridor vysokorychlostní železniční trati Korridor Hochgeschwindigkeitsstrecke koridor vysokorychlostní železniční trati
A96_1
Verkehr Doprava Seilbahn inkl. Schutzstreifen lanová dráha včetně ochranného pásma Seilbahn lanová dráha
A98_1 LN_7_2
Schmalspur-, Zahnrad-, Standseil-, Magnetschwebebahn úzkorozchodná železnice, ozubená dráha, pozemni lanová dráha, visutá magn dráha Schienennetz, Bestand Kolejová síť, stav Landnutzung využití půdy
AD_2_3
Verwaltungsgemeinschaft /Verwaltungsverband (Sitz) správní společenství/správní sdružení (Sídlo) Verwaltungssitz Sídlo správního orgánu Verwaltung administrace Administrative Gliederung administrativní členění
EV_12_1
Bundesautobahn spolková dálnice Straßennetz, Planung Silniční síť, plán Verkehr Doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
EV_12_2
Bundesstraße spolková silnice Straßennetz, Planung Silniční síť, plán Verkehr Doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
EV_12_3
Staatsstraße státní silnice Straßennetz, Planung Silniční síť, plán Verkehr Doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
EV_12_4
Kreisstraße okresní silnice Straßennetz, Planung Silniční síť, plán Verkehr Doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
EV_13_1
Eisenbahn železnice Schienennetz, Planung Kolejová síť, plán Verkehr Doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
EV_18_1
Siedlungsbeschränkungsbereich 65dB(A), Fluglärmkontur A Omezení rozvoje měst u letišť - 65dB(A) obrys A raumordnerische Sicherung Luftverkehr zajištění letecké dopravy územním plánováním Verkehr Doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
EV_18_2
Siedlungsbeschränkungsbereich 60dB(A), Fluglärmkontur B Omezení rozvoje měst u letišť - 60dB(A) obrys B raumordnerische Sicherung Luftverkehr zajištění letecké dopravy územním plánováním Verkehr Doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
EV_20_2
Vorbehaltsgebiet Trassensicherung Schienennetz Vyhrazená oblast pro zajištění trasy kolejové dopravy raumordnerische Trassensicherung zajištění trasy územním plánováním Verkehr kolejová doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
EV_20_4
Vorranggebiet Trassensicherung Eisenbahnstrecke ohne Personenverkehr Prioritní trasa pro železniční trať bez osobní dopravy raumordnerische Trassensicherung zajištění trasy územním plánováním Verkehr kolejová doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
EV_20_5
Vorbehaltsgebiet verkehrliche Nachnutzung von stillgelegten Eisenbahnstrecken Vyhrazená oblast pro změnu účelu dopravy raumordnerische Trassensicherung zajištění trasy územním plánováním Verkehr kolejová doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
EV_21_1
Vorranggebiet Großgerätetransporttrasse Prioritní oblast pro trasy důlních velkostrojů raumordnerisch gesicherte Infrastrukturgebiete für Braunkohlenbergbau oblasti infrastruktury, zajištěné územním plánováním pro těžbu hnědého uhlí sonstiger Verkehrszweck ostatní doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
EV_5_1
Biomasseanlage biomasy Erneuerbare Energien obnovitelné zdroje energií Energie Energie Energie und Verkehr Energie a doprava
EV_5_2
Klär- und Deponiegasanlage skládkového plynu a plynu z ČOV Erneuerbare Energien obnovitelné zdroje energií Energie Energie Energie und Verkehr Energie a doprava
EV_5_3
Photovoltaikanlage fotovoltaická zařízení Erneuerbare Energien obnovitelné zdroje energií Energie Energie Energie und Verkehr Energie a doprava
EV_7_1
Biogasanlage Bioplynová zařízení Erneuerbare Energien Bioplynová zařízení Energie Energie Energie und Verkehr Energie a doprava
EV_8_1
Vorranggebiet Solarenergienutzung Prioritní oblast pro využití solární energie raumordnerisch gesicherte Gebiete für erneuerbare Energienutzung oblasti, zajištěné územním plánováním pro využívání obnovitelných zdrojů energií Energie Energie Energie und Verkehr Energie a doprava
EV_8_2
Vorbehaltsgebiet Solarenergienutzung Vyhrazená oblast pro využití solární energie raumordnerisch gesicherte Gebiete Energieversorgung oblasti, zajištěné územním plánováním pro využívání obnovitelných zdrojů energií Energie Energie Energie und Verkehr Energie a doprava
GS_1_2
Rehabilitationsklinik léčebna Gesundheitswesen Zdravotnictví Gesundheits- u. Sozialwesen Zdravotnictví a sociální věci
Gebietsnutzung Využití území Rekultivierungsflächen plochy rekultivací Rekultivierungsflächen plochy pro rekultivace
K201_1 RB_7_1
Bergbaufolgelandschaft Steinkohlebergbau krajina po těžbě černého uhlí sanierungsbedürftige Bereiche der Landschaft oblasti krajiny, vyžadující sanaci Gebiete mit Bergbaufolgen Území s následky po důlní činnosti Rohstoffe und Bergbau suroviny a těžba
Gebietsnutzung Využití území Rekultivierungsflächen plochy rekultivací Rekultivierungsflächen plochy pro rekultivace
K201_1 RB_7_2
Bergbaufolgelandschaft Braunkohlebergbau krajina po těžbě hnědého uhlí sanierungsbedürftige Bereiche der Landschaft oblasti krajiny, vyžadující sanaci Gebiete mit Bergbaufolgen Území s následky po důlní činnosti Rohstoffe und Bergbau suroviny a těžba
Gebietsnutzung Využití území Rekultivierungsflächen plochy rekultivací Rekultivierungsflächen plochy pro rekultivace
K201_1 RB_7_3
Bergbaufolgelandschaft Uranerzbergbau krajiny po těžbě uranové rudy sanierungsbedürftige Bereiche der Landschaft oblasti krajiny, vyžadující sanaci Gebiete mit Bergbaufolgen Území s následky po důlní činnosti Rohstoffe und Bergbau suroviny a těžba
Gebietsnutzung Využití území Rekultivierungsflächen plochy rekultivací Rekultivierungsflächen plochy pro rekultivace
K201_1 RB_7_4
Bergbaufolgelandschaft Erzbergbau/ sonstiger Erz- und Spatbergbau dobývání rud a živců sanierungsbedürftige Bereiche der Landschaft oblasti krajiny, vyžadující sanaci Gebiete mit Bergbaufolgen Území s následky po důlní činnosti Rohstoffe und Bergbau suroviny a těžba
Gebietsnutzung Využití území Erholung rekreace Zentrum der Erholung und des Fremdenverkehrs středisko rekreace a cestovního ruchu
K202_1 TE_11_1
Schwerpunkt des Städtetourismus těžiště cestovního ruchu touristische Schwerpunkte těžiště cestovního ruchu touristische Orte obce cestovního ruchu Freizeit, Sport, Tourismus und Erholung Volný čas, sport, cestovní ruch a rekreace
Gebietsnutzung Využití území Erholung rekreace Zentrum der Erholung und des Fremdenverkehrs středisko rekreace a cestovního ruchu
K202_1 TE_11_2
Tourismus- und Erholungsschwerpunkt těžiště cestovního ruchu a rekreace touristische Schwerpunkte těžiště cestovního ruchu touristische Orte obce cestovního ruchu Freizeit, Sport, Tourismus und Erholung Volný čas, sport, cestovní ruch a rekreace
Verkehr Doprava Straßenverkehrseinrichtung silniční dopravní zařízení Busbahnhof des öffentlichen Verkehrs nádraží veřejné autobusové dopravy
K203_1
Verkehr Doprava Straßenverkehrseinrichtung silniční dopravní zařízení niveaufreie Kreuzung mimoúrovňová křižovatka
K203_2
Verkehr Doprava Eisenbahnverkehrseinrichtungen železniční dopravní zařízení Bahnhof nádraží železniční dopravy
K204_1
Verkehr Doprava Anlagen des Schiffsverkehrs zařízení vodní dopravy Hafen (a) přístav (a)
K205_1a EV_15_1a
Hafen veřejný přístav Hafen veřejný přístav Verkehr Doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Verkehr Doprava Anlagen des Schiffsverkehrs zařízení vodní dopravy Hafen (c) přístav (c)
K205_1c EV_15_1c
Hafen veřejný přístav Hafen veřejný přístav Verkehr Doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Verkehr Doprava Anlagen des Schiffsverkehrs zařízení vodní dopravy Schiffsschleuse, Schiffshebewerk plavební komora, vodní zdviž
K205_2
Verkehr Doprava Einrichtungen des kombinierten Verkehrs zařízení kombinované dopravy Terminal des kombinierten Verkehrs terminál kombinované dopravy
K206_1 EV_16_1
Güterverkehrszentrum centrum nákladní dopravy Güterverkehrszentren centrum nákladní dopravy Verkehr Doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Verkehr Doprava Einrichtungen des kombinierten Verkehrs zařízení kombinované dopravy Terminal des Massenpersonenverkehrs terminál hromadné dopravy osob
K206_2
Umwelthygiene Hygiena prostředí Quellen der Umluftverunreinigung zdroje znečištění ovzduší Verunreinigungsquelle zdroj znečištění ovzduší
K207_1
Sonstige Ereignisse Ostatní jevy Gebietsgrenze hranice území Staatsgrenze státní hranice
K208_1 AD_1_1
Staatsgrenze státní hranice Verwaltungsgrenzen Hranice správních území Verwaltung administrace Administrative Gliederung administrativní členění
Sonstige Ereignisse Ostatní jevy Gebietsgrenze hranice území Bezirksgrenze hranice kraje
K208_2 AD_1_2
Planungsregion plánovací region Verwaltungsgrenzen Hranice správních území Verwaltung administrace Administrative Gliederung administrativní členění
Sonstige Ereignisse Ostatní jevy Verwaltungsstruktur správní struktura Bezirkssitz sídlo kraje
K208_21 AD_2_1
Planungsregion (Sitz) plánovací region (Sídlo) Verwaltungssitz Sídlo správního orgánu Verwaltung administrace Administrative Gliederung administrativní členění
Sonstige Ereignisse Ostatní jevy Gebietsgrenze hranice území Landkreisgrenze hranice okresu
K208_3 AD_1_3
Landkreis / kreisfreie Stadt hranice okresu / hranice mesta s okresnim statutem Verwaltungsgrenzen Hranice správních území Verwaltung administrace Administrative Gliederung administrativní členění
Sonstige Ereignisse Ostatní jevy Verwaltungsstruktur správní struktura Landkreissitz / kreisfreie Stadt sídlo okresu
K208_31 AD_2_2
Landkreis / kreisfreie Stadt (Sitz) hranice okresu / hranice mesta s okresnim statutem (Sídlo) Verwaltungssitz Sídlo správního orgánu Verwaltung administrace Administrative Gliederung administrativní členění
Sonstige Ereignisse Ostatní jevy Gebietsgrenze hranice území Gebietsgrenze in Verwaltung einer Gemeinde mit erweiterter Zuständigkeit hranice území ve správě obce s rozšířenou působností
K208_4 AD_1_4
Verwaltungsverband správní sdružení Verwaltungsgrenzen Hranice správních území Verwaltung administrace Administrative Gliederung administrativní členění
Sonstige Ereignisse Ostatní jevy Gebietsgrenze hranice území Gebietsgrenze in Verwaltung einer Gemeinde mit erweiterter Zuständigkeit hranice území ve správě obce s rozšířenou působností
K208_4 AD_1_6
Verwaltungsgemeinschaft správní společenství Verwaltungsgrenzen Hranice správních území Verwaltung administrace Administrative Gliederung administrativní členění
Sonstige Ereignisse Ostatní jevy Gebietsgrenze hranice území Gemeindegrenze hranice obce
K208_5 AD_1_5
Gemeinde hranice obce Verwaltungsgrenzen Hranice správních území Verwaltung administrace Administrative Gliederung administrativní členění
Sonstige Ereignisse Ostatní jevy Verwaltungsstruktur správní struktura Gemeinde (Sitz) sídlo obce
K208_51 AD_2_4
Gemeinde (Sitz) obce (Sídlo) Verwaltungssitz Sídlo správního orgánu Verwaltung administrace Administrative Gliederung administrativní členění
Umwelthygiene Hygiena prostředí Wasserverunreinigung znečištění vod Reinheitsklasse des Wasserstromes Klasse 1 - am besten třída 1 čistoty vodního toku - nejlepší
K209_1 U_51_1
Gewässergüte Klasse 1 Kvalita vody Třída 1 Gewässergüte Kvalita vody Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Umwelthygiene Hygiena prostředí Wasserverunreinigung znečištění vod Reinheitsklasse des Wasserstromes Klasse 2 třída 2 čistoty vodního toku
K209_2 U_51_2
Gewässergüte Klasse 2 Kvalita vody Třída 2 Gewässergüte Kvalita vody Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Umwelthygiene Hygiena prostředí Wasserverunreinigung znečištění vod Reinheitsklasse des Wasserstromes Klasse 3 třída 3 čistoty vodního toku
K209_3 U_51_3
Gewässergüte Klasse 3 Kvalita vody Třída 3 Gewässergüte Kvalita vody Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Umwelthygiene Hygiena prostředí Wasserverunreinigung znečištění vod Reinheitsklasse des Wasserstromes Klasse 4 - schlechteste třída 4 čistoty vodního toku - nejhorší
K209_4 U_51_4
Gewässergüte Klasse 4 Kvalita vody Třída 4 Gewässergüte Kvalita vody Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Umwelthygiene Hygiena prostředí Luftverschmutzung znečistění ovzduší Immissionsschadzone území imisního poškozování lesa
K213_1 U_22_1
Immissionsschadzone Území lesních škod Freiraum - Landwirtschaft / Forstwirtschaft volný prostor - zemědělství / Lesní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Naturwerte Přírodní hodnoty Windenergetik větrná energetika Windgeschwindigkeit in Höhe von 100 m uber der Erde mehr als 6 m/s rychlost větru ve 100 m nad zemí více než 6 m/s
L210_1
Gebietsnutzung Využití území bedeutende Industriezonen významné průmyslové zóny bedeutende Industriezonen významné průmyslové zóny
L211_1
LN_6_5
Autobahnnummer spolková dálnice čislo ulic Nummerierung čislo ulic Straßennetz, Bestand uliční síť, stav Landnutzung využití půdy
LN_6_6
Bundesstraßennummer spolková silnice čislo ulic Nummerierung čislo ulic Straßennetz, Bestand uliční síť, stav Landnutzung využití půdy
LN_6_6
Bundesstraßennummer spolková silnice čislo ulic Nummerierung čislo ulic Straßennetz, Bestand uliční síť, stav Landnutzung využití půdy
LN_6_7
Staatstraßennummer státní silnice čislo ulic Nummerierung čislo ulic Straßennetz, Bestand uliční síť, stav Landnutzung využití půdy
LN_6_8
Kreisstraßennummer okresní silnice čislo ulic Nummerierung čislo ulic Straßennetz, Bestand uliční síť, stav Landnutzung využití půdy
RB_6_1
Grundwasserabsenkungsgebiet des Braunkohlebergbaus Území poklesu hladiny podzemní vody v důsledku důlníčinnosti povrchových hnědouhelných dolů Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen Oblasti krajiny se specifickými požadavky na využití Gebiete mit Bergbaufolgen Území s následky po důlní činnosti Rohstoffe und Bergbau suroviny a těžba
RB_9_3
Vorranggebiet oberflächennahe Rohstoffe, symbolhaft Prioritní oblast suroviny (značkou) raumordnerisch gesicherte Gebiete zur Rohstoffsicherung oblasti, zajištěné územním plánováním pro zjištění surovin Rohstoffe und Braunkohle Suroviny a hnědé uhlí Rohstoffe und Bergbau suroviny a těžba
RB_9_4
Vorbehaltsgebiet oberflächennahe Rohstoffe, symbolhaft Vyhrazená oblast suroviny (značkou) raumordnerisch gesicherte Gebiete zur Rohstoffsicherung oblasti, zajištěné územním plánováním pro zjištění surovin Rohstoffe und Braunkohle Suroviny a hnědé uhlí Rohstoffe und Bergbau suroviny a těžba
RS_2_1
Gemeinde mit besonderer Gemeindefunktion - Bildung Obec se specifickými funkcemi - Vzdělávání Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion Obce se specifickými funkcemi Raumstruktur Struktura území
RS_2_2
Gemeinde mit besonderer Gemeindefunktion - Gewerbe Obec se specifickými funkcemi - Průmysl a podnikání Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion Obce se specifickými funkcemi Raumstruktur Struktura území
RS_2_3
Gemeinde mit besonderer Gemeindefunktion - Fremdenverkehr Obec se specifickými funkcemi - Cestovní ruch Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion Obce se specifickými funkcemi Raumstruktur Struktura území
RS_2_4
Gemeinde mit besonderer Gemeindefunktion - grenzübergreifende Kooperation Obec se specifickými funkcemi - Přeshraniční kooperace Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion Obce se specifickými funkcemi Raumstruktur Struktura území
RS_2_5
Gemeinde mit besonderer Gemeindefunktion - Gesundheit/Soziales Obec se specifickými funkcemi - Zdraví / sociální záležitosti Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion Obce se specifickými funkcemi Raumstruktur Struktura území
RS_2_6
Gemeinde mit besonderer Gemeindefunktion - Sorbische Kultur Obec se specifickými funkcemi - Lužickosrbská kultura Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion Obce se specifickými funkcemi Raumstruktur Struktura území
RS_2_7
Gemeinde mit besonderer Gemeindefunktion - Verkehr Obec se specifickými funkcemi - Doprava Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion Obce se specifickými funkcemi Raumstruktur Struktura území
RS_2_8
Gemeinde mit besonderer Gemeindefunktion - Wintersport Obec se specifickými funkcemi - Zimní sporty Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion Obce se specifickými funkcemi Raumstruktur Struktura území
RS_2_9
Gemeinde mit besonderer Gemeindefunktion - Verteidigung Obec se specifickými funkcemi - Obrana Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion Obce se specifickými funkcemi Raumstruktur Struktura území
RS_3_3 Příhraniční oblasti jakoúzemí se specifickými potřebami
RS_4_3
Regionale Verbindungsachse Regionální spojovací osa Achsen mit Verbindungs- und Entwicklungsfunktion se spojovací a rozvojovou funkcí Achsen osy Raumstruktur Struktura území
RS_6_1
Ländlicher Raum Venkovský prostor Raumkategorien Kategorie území Raumstruktur Struktura území
RS_6_2
Verdichteter Bereich im ländlichen Raum Zahuštěné oblasti ve venkovském prostoru Raumkategorien Kategorie území Raumstruktur Struktura území
RS_6_3
Verdichtungsraum Městská aglomerace Raumkategorien Kategorie území Raumstruktur Struktura území
RS_7_1
Flächennutzungsplan, in Kraft getreten Územní plán města / obce nabylo platnosti Flächennutzungspläne Územní plány měst a obcí Bauleitpläne Územní plány Raumnutzung Struktura území
RS_7_2
Flächennutzungsplan, Entwurf Územní plán města / obce, návrh Flächennutzungspläne Územní plány měst a obcí Raumnutzung Struktura území
RS_8_1 Bebauungsplan, in Kraft getreten Regulační plán nabylo platnosti Raumstruktur Struktura území
TE_10_2
Erholungsort, Bestand rekreační obec (stávající) Kurort/Erholungsort lázeňská obec / rekreační obec touristische Orte obce cestovního ruchu Freizeit, Sport, Tourismus und Erholung Volný čas, sport, cestovní ruch a rekreace
TE_12_2
Vorbehaltsgebiet Erholung vyhrazená oblast pro rekreaci raumordnerisch gesicherte Gebiete für die Erholungs- und Freizeitnutzung územním plánováním zajištěné území pro rekreační a volnočasové využití touristische Gebiete oblasti cestovního ruchu Freizeit, Sport, Tourismus und Erholung Volný čas, sport, cestovní ruch a rekreace
TE_3_1
Reitroute, Bestand jezdecká stezka, stav Reitwege Jezdecké stezky Touristische Routen Turistické trasy Freizeit, Sport, Tourismus und Erholung Volný čas, sport, cestovní ruch a rekreace
U_1_1
Regionaler Grünzug Regionální pás zeleně Freiraum - Allgemein volný prostor - obecné Umwelt Životní prostředí
U_14_1
Regionales Gebiet mit besonderer avifaunistischer Bedeutung/Regional bedeutsames Gebiet für Avifauna und andere störungsempfindliche Tierarten Regionální území specifického významu pro avifaunu/Regionální území specifického významu pro avifaunu a další druhy živočichů, citlivých na rušivé vlivy Gebiet mit besonderer Bedeutung und spezifischem Schutzerfordernis Území zvláštního významu a specifickými požadavky na ochranu Freiraum - Schutz von Natur und Landschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
U_15_1
Vorranggebiet Natur und Landschaft (Arten- und Biotopschutz) Prioritní oblast pro přírodu a krajinu (druhová ochrana a ochrana biotopů) Gebiete zur raumordnerischen Sicherung von Natur und Landschaft (Arten- und Biotopschutz) Území pro územně plánovací zajištění přírody a krajiny (druhová ochrana a ochrana biotopů) Freiraum - Schutz von Natur und Landschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
U_15_2
Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft (Arten- und Biotopschutz) Vyhrazená oblast pro přírodu a krajinu (druhová ochrana a ochrana biotopů) Gebiete zur raumordnerischen Sicherung von Natur und Landschaft (Arten- und Biotopschutz) Území pro územně plánovací zajištění přírody a krajiny (druhová ochrana a ochrana biotopů) Freiraum - Schutz von Natur und Landschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
U_16_1
naturnahe Fließgewässer/ Auenbereiche přirozené vodoteče / lužní oblasti Freiraum - Allgemein volný prostor - obecné Umwelt Životní prostředí
U_17_1
Vorranggebiet Natur und Landschaft (Landschaftsbild/Landschaftserleben) Prioritní oblast pro přírodu a krajinu (krajiný obraz (ráz) / prožitek krajiny) Gebiete zur raumordnerischen Sicherung von Natur und Landschaft (Landschaftsbild/Landschaftserleben) Území pro územně plánovací zajištění přírody a krajiny (krajiný obraz (ráz) / prožitek krajiny) Umwelt Životní prostředí
U_17_2
Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft (Landschaftsbild/Landschaftserleben) Vyhrazená oblast pro přírodu a krajinu (krajiný obraz (ráz) / prožitek krajiny) Gebiete zur raumordnerischen Sicherung von Natur und Landschaft (Landschaftsbild/Landschaftserleben) Území pro územně plánovací zajištění přírody a krajiny (krajiný obraz (ráz) / prožitek krajiny) Freiraum - Schutz von Natur und Landschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
U_18_1
Bereich der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen zum Schutz des Landschaftsbildes Oblast krajiny se specifickými požadavky na využití pro ochranu krajinního obrazu (rázu) Bereich der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen zum Schutz des Landschaftsbildes Oblast krajiny se specifickými požadavky na využití pro ochranu krajinního obrazu (rázu) Umwelt Životní prostředí
U_18_2
sichtexponierte Höhenpunkte, Kulturdenkmale und Ortsensembles Bereich der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen zum Schutz des Landschaftsbildes Oblast krajiny se specifickými požadavky na využití pro ochranu krajinního obrazu (rázu) Umwelt Životní prostředí
U_18_3
sichtexponierter Höhenzug Pohledově exponovaný horský hřeben Bereich der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen zum Schutz des Landschaftsbildes Oblast krajiny se specifickými požadavky na využití pro ochranu krajinního obrazu (rázu) Umwelt Životní prostředí
U_2_1
Grünzäsur Dělicí pás zeleně Freiraum - Allgemein volný prostor - obecné Umwelt Životní prostředí
U_20_1
großflächig unzerschnittener störungsarmer Raum velmi rozsáhlé neporušené území Gebiet mit besonderem Schutzerfordernis Území se specifickými požadavky na ochranu Freiraum - Allgemein volný prostor - obecné Umwelt Životní prostředí
U_21_1
Waldmehrungsplanung planované zalesňování Freiraum - Landwirtschaft / Forstwirtschaft volný prostor - zemědělství / Lesní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_23_1
Vorranggebiet Landwirtschaft prioritní oblast pro zemědělství raumordnerisch gesicherte Gebiete für die Landwirtschaft oblasti pro zemědělství, zajištěné územním plánováním Freiraum - Landwirtschaft / Forstwirtschaft volný prostor - zemědělství / Lesní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_23_2
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft vyhrazená oblast pro zemědělství raumordnerisch gesicherte Gebiete für die Landwirtschaft oblasti pro zemědělství, zajištěné územním plánováním Freiraum - Landwirtschaft / Forstwirtschaft volný prostor - zemědělství / Lesní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_24_1
Vorranggebiet Wald prioritní oblast pro les raumordnerisch gesicherte Waldgebiete lesní oblasti, zajištěné územním plánováním Freiraum - Landwirtschaft / Forstwirtschaft volný prostor - zemědělství / Lesní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_24_2
Vorbehaltsgebiet Wald Vyhrazená oblast pro les raumordnerisch gesicherte Waldgebiete lesní oblasti, zajištěné územním plánováním Freiraum - Landwirtschaft / Forstwirtschaft volný prostor - zemědělství / Lesní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_25_1
Vorranggebiet Waldmehrung Prioritní oblast pro zalesňování raumordnerisch gesicherte Gebiete zur Waldmehrung oblasti pro zalesňování, zajištěné územním plánováním Freiraum - Landwirtschaft / Forstwirtschaft volný prostor - zemědělství / Lesní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_25_2
Vorbehaltsgebiet Waldmehrung Vyhrazená oblast pro množení lesa (zalesňování) raumordnerisch gesicherte Gebiete zur Waldmehrung oblasti pro množení lesa (zalesňování), zajištěné územním plánováním územním plánováním Freiraum - Landwirtschaft / Forstwirtschaft volný prostor - zemědělství / Lesní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_25_3
Vorbehaltsgebiet Wald-Feld-Wechsel Vyhrazená oblast pro přechod kmezi lesem a polem raumordnerisch gesicherte Gebiete zur Waldmehrung oblasti pro množení lesa (zalesňování), zajištěné územním plánováním Freiraum - Landwirtschaft / Forstwirtschaft volný prostor - zemědělství / Lesní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_26_1
strukturierungsbedürftige Agrarflur agrární krajina vyžadující členění zelení sanierungsbedürftige Bereiche der Landschaft oblasti krajiny, vyžadující sanaci Freiraum - Allgemein volný prostor - obecné Umwelt Životní prostředí
U_27_1
Einzugsgebiet Eger povodí Ohře Einzugsgebiet (Fließgewässer) povodí (vodoteče) Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_27_10
Einzugsgebiet Spree povodí Sprévy Einzugsgebiet (Fließgewässer) povodí (vodoteče) Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
U_27_11
Einzugsgebiet Lausitzer Neiße povodí Lužické Nisy Einzugsgebiet (Fließgewässer) povodí (vodoteče) Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství UMwelt Životní prostředí
U_27_2
Einzugsgebiet Polenz povodí Polence Einzugsgebiet (Fließgewässer) povodí (vodoteče) Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_27_3
Einzugsgebiet Elbe povodí Labe Einzugsgebiet (Fließgewässer) povodí (vodoteče) Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
U_27_4
Einzugsgebiet Schwarze Elster povodí Černý Halštrov Einzugsgebiet (Fließgewässer) povodí (vodoteče) Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
U_27_5
Einzugsgebiet Zwickauer Mulde povodí Cvikovské Muldy Einzugsgebiet (Fließgewässer) povodí (vodoteče) Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
U_27_6
Einzugsgebiet Freiberger Mulde povodí Freibergské Muldy Einzugsgebiet (Fließgewässer) povodí (vodoteče) Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_27_7
Einzugsgebiet Vereinigte Mulde povodí Spojené Muldy Einzugsgebiet (Fließgewässer) povodí (vodoteče) Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
U_27_8
Einzugsgebiet Saale povodí Sály Einzugsgebiet (Fließgewässer) povodí (vodoteče) Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
U_27_9
Einzugsgebiet Weiße Elster povodí Bílého Halštrova Einzugsgebiet (Fließgewässer) povodí (vodoteče) Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_28_10
Heilquellenschutzgebiet Zone A ochranné pásmo léčivých pramenů zóna A Heilquellenschutzgebiet ochranné pásmo léčivých pramenů Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_28_11
Heilquellenschutzgebiet Zone B ochranné pásmo léčivých pramenů zóna B Heilquellenschutzgebiet ochranné pásmo léčivých pramenů Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_28_5
Heilquellenschutzgebiet Zone III ochranné pásmo léčivých pramenů zóna III Heilquellenschutzgebiet ochranné pásmo léčivých pramenů Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_34_1
Vorranggebiet Hochwasserschutz/ Überschwemmungsbereich prioritní oblast pro Ochranu před povodněmi / Záplavová území raumordnerisch gesicherte Gebiete für den Hochwasserschutz oblasti zabezpečené územním plánem pro ochranu před povodněmi volný prostor - Vodní hospodářství volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_34_2
Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz/ Hochwasserrisikobereich vyhrazená oblast pro Ochranu před povodněmi / Zóna nízkéhoohrožení raumordnerisch gesicherte Gebiete für den Hochwasserschutz oblasti zabezpečené územním plánem pro ochranu před povodněmi Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_35_1
Vorbehaltsgebiet zurückgewinnbarer Überschwemmungsbereich (Deichrückverlegung) Vyhrazená oblast pro opětovné získání bývalých zátopových území (pro územní rezervu pro území určené k rozlivům povodní - není ve výchozím německém textu) raumordnerisch gesicherte Gebiete für den Hochwasserschutz oblasti zabezpečené územním plánem pro ochranu před povodněmi Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_37_1
Vorranggebiet Deich Prioritní oblast pro protipovodňovou hráz raumordnerisch gesicherte Gebiete für den Hochwasserschutz oblasti zabezpečené územním plánem pro ochranu před povodněmi Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_38_1
Vorranggebiet Trinkwasser Prioritní oblast pro pi t n ou vodu raumordnerisch gesicherte Gebiete für den Schutz der Wasserressourcen Oblasti, zajištěné územním plánováním pro ochranu vodních zdrojů Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_38_2
Vorbehaltsgebiet Trinkwasser Vyhrazená oblast pro pi t n ou vodu raumordnerisch gesicherte Gebiete für den Schutz der Wasserressourcen Oblasti, zajištěné územním plánováním pro ochranu vodních zdrojů Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_39_1
Gebiet zur Erhaltung und Verbesserung des Wasserrückhalts Území pro zachování a zlepšení retenčních schopností Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen Oblasti krajiny se specifickými požadavky na využití Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_40_1
Regionaler Schwerpunkt der Fließgewässersanierung regionální těžíště synace vodotečí Gewässersanierung Sanace vod Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_40_2
Regionaler Schwerpunkt der Fließgewässeröffnung regionální těžíště revitalizace vodotečí Gewässersanierung Sanace vod Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_40_3
Schwerpunkt der Standgewässersanierung těžiště sanace stojatých vod Gewässersanierung Sanace vod Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_40_4
Bereich mit besonderen Anforderungen an den Grundwasserschutz regionálně významná oblast sanace podzemní vody Gewässersanierung Sanace vod Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
U_45_1
Frischluftentstehungsgebiet / Kaltluftentstehungsgebiet oblast vzniku čerstvého vzduchu / oblast vzniku chladného vzduchu Landschaftsbereich mit besonderen Nutzungsanforderungen Oblast krajiny se specifickými požadavky na využití Freiraum - Klima volný prostor - klima Umwelt Životní prostředí
U_45_2
Frisch- und Kaltluftbahn dráha čerstvého vzduchu / dráha chladného vzduchu Landschaftsbereich mit besonderen Nutzungsanforderungen Oblast krajiny se specifickými požadavky na využití Freiraum - Klima volný prostor - klima Umwelt Životní prostředí
U_46_1
Gebiet mit Gefährdung durch Winderosion oblast ohrožená větrnou erozí Landschaftsbereich mit besonderen Nutzungsanforderungen Oblast krajiny se specifickými požadavky na využití Freiraum - Bodenschutz volný prostor - ochrana půdy Umwelt Životní prostředí
U_46_2
Gebiet mit Gefährdung durch Wassererosion oblast ohrožená vodní erozí Landschaftsbereich mit besonderen Nutzungsanforderungen Oblast krajiny se specifickými požadavky na využití Freiraum - Bodenschutz volný prostor - ochrana půdy Umwelt Životní prostředí
U_46_3
Gebiet mit Anhaltspunkten für schädliche stoffliche Bodenveränderung/stark saure Böden oblast s škodlivýmí změnami půdy/ silně kyselé půdy Landschaftsbereich mit besonderen Nutzungsanforderungen Oblast krajiny se specifickými požadavky na využití Freiraum - Bodenschutz volný prostor - ochrana půdy Umwelt Životní prostředí
U_48_1
Extensivierungsfläche innerhalb von Auenbereichen extenzivní revitalizace v lužních oblastech Landschaftsbereich mit besonderen Nutzungsanforderungen Oblast krajiny se specifickými požadavky na využití Freiraum - Bodenschutz volný prostor - ochrana půdy Umwelt Životní prostředí
U_51_5
Gewässergüte Klasse 5 Kvalita vody Třída 5 Gewässergüte Kvalita vody Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Geologie Geologie gebietsökologische Abbaugrenze (Braunkohle) územně ekologický limit těžby (hnědého uhlí) gebietsökologische Abbaugrenze (Braunkohle) (b) územně ekologický limit těžby (hnědého uhlí) (b)
U212_1b
Geologie Geologie gebietsökologische Abbaugrenze (Braunkohle) územně ekologický limit těžby (hnědého uhlí) gebietsökologische Abbaugrenze (Braunkohle) (c) územně ekologický limit těžby (hnědého uhlí) (c)
U212_1c
V_2_1
militärischer Übungsplatz vojenské cvičiště Übungsplätze cvičiště Verteidigung Obrana Verteidigung Obrana
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Entwicklungsgebiete rozvojové oblasti Entwicklungsgebiete staatlicher Bedeutung rozvojové oblasti republikového významu
Z401_1
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Entwicklungsgebiete rozvojové oblasti Entwicklungsgebiete überörtlicher Bedeutung rozvojové oblasti nadmístního významu
Z401_2
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Entwicklungsgebiete rozvojové oblasti Vorrangzone Wirtschaft im Entwicklungsgebiet zóna pro přednostní umísťování ekonomických aktivit v rozvojové oblasti
Z401_3
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Entwicklungsgebiete rozvojové oblasti Vorrangzone Wohnen im Entwicklungsgebiet zóna pro přednostní umísťování bydlení v rozvojové oblasti
Z401_4
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Entwicklungsachsen rozvojové osy Entwicklungsachse staatlicher Bedeutung (b) rozvojová osa republikového významu (b)
Z402_1b RS_4_1b
Regionale Verbindungs- und Entwicklungsachse im Zuge überregionaler Verbindungsachsen (ausgeformt) Regionální spojovací a rozvojová osa v rámci nadregionálních spojovacích os (v konečné podobě) Achsen mit Verbindungs- und Entwicklungsfunktion se spojovací a rozvojovou funkcí Achsen osy Raumstruktur Struktura území
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Entwicklungsachsen rozvojové osy Entwicklungsachse staatlicher Bedeutung (c) rozvojová osa republikového významu (c)
Z402_1c RS_4_1b
Regionale Verbindungs- und Entwicklungsachse im Zuge überregionaler Verbindungsachsen (ausgeformt) Regionální spojovací a rozvojová osa v rámci nadregionálních spojovacích os (v konečné podobě) Achsen mit Verbindungs- und Entwicklungsfunktion se spojovací a rozvojovou funkcí Achsen osy Raumstruktur Struktura území
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Entwicklungsachsen rozvojové osy Entwicklungsachse überörtlicher Bedeutung (b) rozvojová osa nadmístního významu (b)
Z402_2b RS_4_2b
Regionale Verbindungs- und Entwicklungsachse Regionální spojovací a rozvojová osa Achsen mit Verbindungs- und Entwicklungsfunktion se spojovací a rozvojovou funkcí Achsen osy Raumstruktur Struktura území
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Entwicklungsachsen rozvojové osy Entwicklungsachse überörtlicher Bedeutung (c) rozvojová osa nadmístního významu (c)
Z402_2c RS_4_2b
Regionale Verbindungs- und Entwicklungsachse Regionální spojovací a rozvojová osa Achsen mit Verbindungs- und Entwicklungsfunktion se spojovací a rozvojovou funkcí Achsen osy Raumstruktur Struktura území
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje spezifische Gebiete specifické oblasti spezifische Gebiete staatlicher Bedeutung specifické oblasti republikového významu
Z403_1 RS_3_2
Grenznaher Raum příhraniční oblast Raum mit besonderem landes- und regionalplanerischem Handlungsbedarf Území se specifickou potřebou zásahu ze strany regionálního plánování Raumstruktur Struktura území
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje spezifische Gebiete specifické oblasti spezifische Gebiete überörtlicher Bedeutung specifické oblasti nadmístního významu
Z403_2 RS_3_1
Gemeinde mit besonderen Belastungen Obec se zvláštní zátěží Raum mit besonderem landes- und regionalplanerischem Handlungsbedarf Území se specifickou potřebou zásahu ze strany regionálního plánování Raumstruktur Struktura území
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje sonstige Flächen überörtlicher Bedeutung ostatní plochy nadmístního významu Flächen für Handel, Wirtschaft und den industriellen Einsatz (a) plochy pro komerční, hospodářské a výrobní využití (a)
Z404_1a W_3_1c
Vorranggebiet Großansiedlung Industrie und Gewerbe Prioritní oblast pro velké průmyslové investice a provozy (VRG Großansiedlung Industrie und Gewerbe) raumordnerisch gesichertes Gebiet územním plánováním zajištěné území Wirtschaft Hospodářství
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje sonstige Flächen überörtlicher Bedeutung ostatní plochy nadmístního významu Flächen für Handel, Wirtschaft und den industriellen Einsatz (c) plochy pro komerční, hospodářské a výrobní využití (c)
Z404_1c W_3_1c
Vorranggebiet Großansiedlung Industrie und Gewerbe Prioritní oblast pro velké průmyslové investice a provozy (VRG Großansiedlung Industrie und Gewerbe) raumordnerisch gesichertes Gebiet územním plánováním zajištěné území Wirtschaft Hospodářství
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje sonstige Flächen überörtlicher Bedeutung ostatní plochy nadmístního významu Flächen zur Erholung (a) plochy pro rekreaci (a)
Z404_2a TE_12_1c
Vorranggebiet Erholung prioritní oblast pro rekreaci raumordnerisch gesicherte Gebiete für die Erholungs- und Freizeitnutzung územním plánováním zajištěné území pro rekreační a volnočasové využití touristische Gebiete oblasti cestovního ruchu Freizeit, Sport, Tourismus und Erholung Volný čas, sport, cestovní ruch a rekreace
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje sonstige Flächen überörtlicher Bedeutung ostatní plochy nadmístního významu Flächen zur Erholung (c) plochy pro rekreaci (c)
Z404_2c TE_12_1c
Vorranggebiet Erholung prioritní oblast pro rekreaci raumordnerisch gesicherte Gebiete für die Erholungs- und Freizeitnutzung územním plánováním zajištěné území pro rekreační a volnočasové využití touristische Gebiete oblasti cestovního ruchu Freizeit, Sport, Tourismus und Erholung Volný čas, sport, cestovní ruch a rekreace
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje sonstige Flächen überörtlicher Bedeutung ostatní plochy nadmístního významu Flächen für die Sicherheit und Militär (a) plochy pro armádu a bezpečnost (a)
Z404_3a V_3_1c
Vorranggebiet Verteidigung Prioritní oblast pro obranu Gebiet zur raumordnerischen Sicherung militärischer Anlagen území pro zajištění vojenských zařízení územním plánováním Verteidigung Obrana
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje sonstige Flächen überörtlicher Bedeutung ostatní plochy nadmístního významu Flächen für die Sicherheit und Militär (c) plochy pro armádu a bezpečnost (c)
Z404_3c V_3_1c
Vorranggebiet Verteidigung Prioritní oblast pro obranu Gebiet zur raumordnerischen Sicherung militärischer Anlagen území pro zajištění vojenských zařízení územním plánováním Verteidigung Obrana
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der Verkehrsinfrastruktur koridor pro silniční dopravu Korridor für den Straßenverkehr - Neubautrasse (b) koridor pro silniční dopravu - nová trasa (b)
Z405_1b EV_19_1b
Vorranggebiet Neubau Straße Prioritní oblast pro novou výstabu silnice raumordnerische Sicherung Straßenverkehr zajištění silniční dopravy územním plánováním Straßenverkehr Silniční doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der Verkehrsinfrastruktur koridor pro silniční dopravu Korridor für den Straßenverkehr - Neubautrasse (b) koridor pro silniční dopravu - nová trasa (b)
Z405_1b EV_19_2b
Vorbehaltsgebiet Neubau Straße Vyhrazená oblast pro novou výstavbu silnice raumordnerische Sicherung Straßenverkehr zajištění silniční dopravy územním plánováním Verkehr Silniční doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der Verkehrsinfrastruktur koridor pro silniční dopravu Korridor für den Straßenverkehr - Neubautrasse (c) koridor pro silniční dopravu - nová trasa (c)
Z405_1c EV_19_1b
Vorranggebiet Neubau Straße Prioritní oblast pro novou výstabu silnice raumordnerische Sicherung Straßenverkehr zajištění silniční dopravy územním plánováním Straßenverkehr Silniční doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der Verkehrsinfrastruktur koridor pro silniční dopravu Korridor für den Straßenverkehr - Neubautrasse (c) koridor pro silniční dopravu - nová trasa (c)
Z405_1c EV_19_2b
Vorbehaltsgebiet Neubau Straße Vyhrazená oblast pro novou výstavbu silnice raumordnerische Sicherung Straßenverkehr zajištění silniční dopravy územním plánováním Verkehr Silniční doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der Verkehrsinfrastruktur koridor pro železniční dopravu Korridor für Hochgeschwindigkeitsstrecke (b) koridor pro vysokorychlostní železnici (b)
Z405_21b EV_23_1c
Vorbehaltsgebiet Korridor überregionale Eisenbahninfrastruktur Vyhražená oblast Koridor nadregionální železniční infrastruktura raumordnerische Trassensicherung zajištění trasy územním plánováním Verkehr Doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der Verkehrsinfrastruktur koridor pro železniční dopravu Korridor für Hochgeschwindigkeitsstrecke (c) koridor pro vysokorychlostní železnici (c)
Z405_21c EV_23_1c
Vorbehaltsgebiet Korridor überregionale Eisenbahninfrastruktur Vyhražená oblast Koridor nadregionální železniční infrastruktura raumordnerische Trassensicherung zajištění trasy územním plánováním Verkehr Doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der Verkehrsinfrastruktur koridor pro železniční dopravu Korridor für den Bahnverkehr - Neubautrasse (b) koridor pro železniční dopravu - nová trasa (b)
Z405_2b EV_20_1b
Vorranggebiet Trassensicherung Schienennetz Prioritní oblast pro zajištění trasy Kolejová síť raumordnerische Trassensicherung zajištění trasy územním plánováním Schienenverkehr kolejová doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der Verkehrsinfrastruktur koridor pro železniční dopravu Korridor für den Bahnverkehr - Neubautrasse (c) koridor pro železniční dopravu - nová trasa (c)
Z405_2c EV_20_1b
Vorranggebiet Trassensicherung Schienennetz Prioritní oblast pro zajištění trasy Kolejová síť raumordnerische Trassensicherung zajištění trasy územním plánováním Schienenverkehr kolejová doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der Verkehrsinfrastruktur koridory dopravní infrastruktury Korridor für den Schiffsverkehr (b) koridor pro vodní dopravu (b)
Z405_3b
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der Verkehrsinfrastruktur koridory dopravní infrastruktury Korridor für den Schiffsverkehr (c) koridor pro vodní dopravu (c)
Z405_3c
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der Verkehrsinfrastruktur koridory dopravní infrastruktury Korridor für den Seilbahnverkehr (b) koridor pro dopravu lanovkou (b)
Z405_4b
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der Verkehrsinfrastruktur koridory dopravní infrastruktury Korridor für den Seilbahnverkehr (c) koridor pro dopravu lanovkou (c)
Z405_4c
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der Verkehrsinfrastruktur koridor pro silniční dopravu Korridor für den Straßenverkehr - Ausbautrasse (b) koridor pro silniční dopravu - úprava stávající trasy (b)
Z405_5b EV_19_3b
Vorranggebiet Ausbau Straße Prioritní oblast pro rekonstrukci silnice raumordnerische Sicherung Straßenverkehr zajištění silniční dopravy územním plánováním Verkehr Silniční doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der Verkehrsinfrastruktur koridor pro silniční dopravu Korridor für den Straßenverkehr - Ausbautrasse (c) koridor pro silniční dopravu - úprava stávající trasy (c)
Z405_5c EV_19_3b
Vorranggebiet Ausbau Straße Prioritní oblast pro rekonstrukci silnice raumordnerische Sicherung Straßenverkehr zajištění silniční dopravy územním plánováním Verkehr Silniční doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der Verkehrsinfrastruktur koridor pro železniční dopravu Korridor für den Bahnverkehr - Ausbautrasse (b) koridor pro železniční dopravu - úprava stávající trasy (b)
Z405_6b EV_20_3b
Vorranggebiet Trasse Neubau überregionale Eisenbahninfrastruktur Prioritní oblast Trasa pro novostavbu nadregionální železniční infrastruktury raumordnerische Trassensicherung zajištění trasy územním plánováním Verkehr kolejová doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der Verkehrsinfrastruktur koridor pro železniční dopravu Korridor für den Bahnverkehr - Ausbautrasse (c) koridor pro železniční dopravu - úprava stávající trasy (c)
Z405_6c EV_20_3b
Vorranggebiet Trasse Neubau überregionale Eisenbahninfrastruktur Prioritní oblast Trasa pro novostavbu nadregionální železniční infrastruktury raumordnerische Trassensicherung zajištění trasy územním plánováním Verkehr kolejová doprava Energie und Verkehr Energie a doprava
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der Verkehrsinfrastruktur koridory dopravní infrastruktury Korridor für den Radweg (b) koridor pro cyklotrasu (b)
Z405_7b TE_2_2b
Radroute, Planung Hlavní cyklotrasa, okresní síť cyklotras Radwege Cyklostezky Touristische Routen Turistické trasy Freizeit, Sport, Tourismus und Erholung Volný čas, sport, cestovní ruch a rekreace
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der Verkehrsinfrastruktur koridory dopravní infrastruktury Korridor für den Radweg (c) koridor pro cyklotrasu (c)
Z405_7c TE_2_2b
Radroute, Planung Hlavní cyklotrasa, okresní síť cyklotras Radwege Cyklostezky Touristische Routen Turistické trasy Freizeit, Sport, Tourismus und Erholung Volný čas, sport, cestovní ruch a rekreace
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Flächen der Verkehrsinfrastruktur plochy dopravní infrastruktury Bereich für Transportgeräte (a) plochy pro dopravní zařízení (a)
Z406_1a
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Flächen der Verkehrsinfrastruktur plochy dopravní infrastruktury Bereich für Transportgeräte (c) plochy pro dopravní zařízení (c)
Z406_1c
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Flächen der Verkehrsinfrastruktur plochy dopravní infrastruktury Ort für grenzüberschreitende Verbindungen místo pro přeshraniční spojení
Z406_2
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der technischen Infrastruktur koridory technické infrastruktury Korridore für die Stromversorgung (b) koridory pro zásobování elektřinou (b)
Z407_1b EV_11_1b
Vorbehaltsgebiet Hochspannungsleitung Vyhrazená trasa pro vedení vysokého napětí Energieversorgung oblasti, zajištěné územním plánováním pro zásobování energiemi Energie Energie Energie und Verkehr Energie a doprava
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der technischen Infrastruktur koridory technické infrastruktury Korridore für die Stromversorgung (c) koridory pro zásobování elektřinou (c)
Z407_1c EV_11_1b
Vorbehaltsgebiet Hochspannungsleitung Vyhrazená trasa pro vedení vysokého napětí Energieversorgung oblasti, zajištěné územním plánováním pro zásobování energiemi Energie Energie Energie und Verkehr Energie a doprava
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der technischen Infrastruktur koridory technické infrastruktury Korridore für die Gasversorgung (b) koridory pro zásobování plynem (b)
Z407_2b
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der technischen Infrastruktur koridory technické infrastruktury Korridore für die Gasversorgung (c) koridory pro zásobování plynem (c)
Z407_2c
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der technischen Infrastruktur koridory technické infrastruktury Korridore für die Wasserversorgung (b) koridory pro zásobování vodou (b)
Z407_3b
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der technischen Infrastruktur koridory technické infrastruktury Korridore für die Wasserversorgung (c) koridory pro zásobování vodou (c)
Z407_3c
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der technischen Infrastruktur koridory technické infrastruktury Korridore für das Abwasser (b) koridory pro odkanalizování (b)
Z407_4b
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der technischen Infrastruktur koridory technické infrastruktury Korridore für das Abwasser (c) koridory pro odkanalizování (c)
Z407_4c
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der technischen Infrastruktur koridory technické infrastruktury Korridore für Überflutungsmaßnahmen (b) koridory pro protipovodňová opatření (b)
Z407_5b U_37_2b
Vorbehaltsgebiet Deich Vyhrazená oblast pro protipovodňovou hráz raumordnerisch gesicherte Gebiete für den Hochwasserschutz oblasti zabezpečené územním plánem pro ochranu před povodněmi Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der technischen Infrastruktur koridory technické infrastruktury Korridore für Überflutungsmaßnahmen (c) koridory pro protipovodňová opatření (c)
Z407_5c U_37_2b
Vorbehaltsgebiet Deich Vyhrazená oblast pro protipovodňovou hráz raumordnerisch gesicherte Gebiete für den Hochwasserschutz oblasti zabezpečené územním plánem pro ochranu před povodněmi Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der technischen Infrastruktur koridory technické infrastruktury sonstige Korridore der technischen Infrastruktur (b) koridor pro ostatní technickou infratsrukturu (b)
Z407_6b
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der technischen Infrastruktur koridory technické infrastruktury sonstige Korridore der technischen Infrastruktur (c) koridor pro ostatní technickou infratsrukturu (c)
Z407_6c
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der technischen Infrastruktur koridory technické infrastruktury Korridor für die Wärmeversorgung (b) koridor pro zásobování teplem (b)
Z407_7b
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Korridore der technischen Infrastruktur koridory technické infrastruktury Korridor für die Wärmeversorgung (c) koridor pro zásobování teplem (c)
Z407_7c
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Flächen der technischen Infrastruktur plochy technické infrastruktury Flächen für die Stromversorgung (a) plochy pro zásobování elektřinou (a)
Z408_1a
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Flächen der technischen Infrastruktur plochy technické infrastruktury Flächen für die Stromversorgung (c) plochy pro zásobování elektřinou (c)
Z408_1c
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Ausgrenzung der USES vymezení USES überregionales Biozentrum vymezení nadregionálního biocentra
Z409_1 U_50_1
Ökologisches Verbundsystem - Kernfläche Biokoridory - biocentrum Ökologisches Verbundsystem Biokoridory Freiraum - Schutz von Natur und Landschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Abgrenzung der USES vymezení USES regionales Biozentrum vymezení regionálního biocentra
Z409_2 U_50_1
Ökologisches Verbundsystem - Kernfläche Biokoridory - biocentrum Ökologisches Verbundsystem Biokoridory Freiraum - Schutz von Natur und Landschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Ausgrenzung der USES vymezení USES überregionaler Biokorridor vymezení nadregionálního biokoridoru
Z409_3
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Abgrenzung der USES vymezení USES regionaler Biokorridor (b) vymezení regionálního biokoridoru (b)
Z409_4b U_50_2c
Ökologisches Verbundsystem - Verbindungsfläche biokoridor Ökologisches Verbundsystem Biokoridory Freiraum - Schutz von Natur und Landschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Abgrenzung der USES vymezení USES regionaler Biokorridor (c) vymezení regionálního biokoridoru (c)
Z409_4c U_50_2c
Ökologisches Verbundsystem - Verbindungsfläche biokoridor Ökologisches Verbundsystem Biokoridory Freiraum - Schutz von Natur und Landschaft volný prostor - Ochrana přírody a krajiny Umwelt Životní prostředí
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Ausgrenzung der USES vymezení USES Schutzzone des überregionalen Biokorridors vymezení ochranné zóny nadregionálního biokoridoru
Z409_5
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Wasserbecken vodní nádrže Wasserbecken (a) vodní nádrže (a)
Z410_1a U_36_1a
Vorranggebiet Hochwasserrückhaltebecken/Speicherbecken Prioritní oblast pro retenční protipovodňovou nádrž / zásobník raumordnerisch gesicherte Gebiete für den Hochwasserschutz oblasti zabezpečené územním plánem pro ochranu před povodněmi Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Wasserbecken vodní nádrže Wasserbecken (c) vodní nádrže (c)
Z410_1c U_36_1a
Vorranggebiet Hochwasserrückhaltebecken/Speicherbecken Prioritní oblast pro retenční protipovodňovou nádrž / zásobník raumordnerisch gesicherte Gebiete für den Hochwasserschutz oblasti zabezpečené územním plánem pro ochranu před povodněmi Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Wasserbehälter vodní nádrže Wasserbehälter Gebietsreserve (LAPV) (a) vodní nádrže - územní rezerva (LAPV) (a)
Z410_2a U_36_2a
Vorbehaltsgebiet Hochwasserrückhaltebecken/Speicherbecken Vyhrazená oblast pro retenční protipovodňovou nádrž / zásobník raumordnerisch gesicherte Gebiete für den Hochwasserschutz oblasti zabezpečené územním plánem pro ochranu před povodněmi Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Wasserbehälter vodní nádrže Wasserbehälter Gebietsreserve (LAPV) (c) vodní nádrže - územní rezerva (LAPV) (c)
Z410_2c U_36_2a
Vorbehaltsgebiet Hochwasserrückhaltebecken/Speicherbecken Vyhrazená oblast pro retenční protipovodňovou nádrž / zásobník raumordnerisch gesicherte Gebiete für den Hochwasserschutz oblasti zabezpečené územním plánem pro ochranu před povodněmi Freiraum - Wasserwirtschaft volný prostor - Vodní hospodářství Umwelt Životní prostředí
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje erneuerbare und alternative Energiequellen obnovitelné a alternativní zdroje energie Flächen mit bedingt möglichen Lokalisierungen von hohen Windkraftwerken plochy s podmíněně možnou lokalizací vysokých větrných elektráren
Z411_1 EV_9_1
Vorrang-/Eignungsgebiet Windenergienutzung Prioritní území vhodné pro využití energie větru raumordnerisch gesicherte Gebiete Energieversorgung oblasti, zajištěné územním plánováním pro využívání obnovitelných zdrojů energií Energie Energie Energie und Verkehr Energie a doprava
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje erneuerbare und alternative Energiequellen obnovitelné a alternativní zdroje energie Flächen mit potenziell möglichen Lokalisierungen von hohen Windkraftwerken plochy s potencionálně možnou lokalizací vysokých větrných elektráren
Z411_2 EV_9_1
Vorrang-/Eignungsgebiet Windenergienutzung Prioritní území vhodné pro využití energie větru raumordnerisch gesicherte Gebiete Energieversorgung oblasti, zajištěné územním plánováním pro využívání obnovitelných zdrojů energií Energie Energie Energie und Verkehr Energie a doprava
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Tourismusverkehr turistická doprava multifunktionaler touristischer Korridor (b) multifunkční turistický koridor (b)
Z412_1b TE_2_7b
Vorbehaltsgebiet Neubau Radverkehrsverbindungen Vyhrazená oblast pro cyklistická spojení Radwege Cyklostezky Touristische Routen Turistické trasy Freizeit, Sport, Tourismus und Erholung Volný čas, sport, cestovní ruch a rekreace
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Tourismusverkehr turistická doprava multifunktionaler touristischer Korridor (c) multifunkční turistický koridor (c)
Z412_1c TE_2_7b
Vorbehaltsgebiet Neubau Radverkehrsverbindungen Vyhrazená oblast pro cyklistická spojení Radwege Cyklostezky Touristische Routen Turistické trasy Freizeit, Sport, Tourismus und Erholung Volný čas, sport, cestovní ruch a rekreace
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Gebiete gleichen landschaftlichen Typs oblasti se shodným krajinným typem Landschaften in der Vegetationsstufe mit Latschenkiefern-Beständen krajiny horských holí
Z413_1
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Gebiete gleichen landschaftlichen Typs oblasti se shodným krajinným typem Waldlandschaften lesní krajiny
Z413_2
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Gebiete gleichen landschaftlichen Typs oblasti se shodným krajinným typem land- und forstwirtschaftlich genutzte Landschaften lesozemědělské krajiny
Z413_3
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Gebiete gleichen landschaftlichen Typs oblasti se shodným krajinným typem landwirtschaftlich geprägte Landschaften zemědělské krajiny
Z413_4
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Gebiete gleichen landschaftlichen Typs oblasti se shodným krajinným typem Teichlandschaften rybniční krajiny
Z413_5
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Gebiete gleichen landschaftlichen Typs oblasti se shodným krajinným typem urbanisierte Landschaften urbanizované krajiny
Z413_6
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Gebiete gleichen landschaftlichen Typs oblasti se shodným krajinným typem Landschaften ohne konkrete Nutzungsart krajiny bez vylišeného způsobu využití
Z413_7
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Landschaft krajina Land gemäß der Europäischen Landschaftskonvention Krajina dle Evropské úmluvy o krajině
Z413_8
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje durch ZÚR zur Regelung der Gebietsstudien vorgeschlagene Gebiete území navržené ZÚR k řešení územní studií Bereich, der regionalen Studien untersucht werden sollten území k prověření územní studií
Z414_1
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Gebiete mit landschaftlichem Gepräge oblasti krajinného rázu Gebiet mit landschaftlichem Gepräge oblast krajinného rázu
Z415_1
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Gebiete mit landschaftlichem Gepräge oblasti krajinného rázu Untergebiet mit landschaftlichem Gepräge podoblast krajinného rázu
Z415_2
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Gebiete des Fremdenverkehrs oblasti cestovního ruchu Gebiete des Fremdenverkehrs oblasti cestovního ruchu
Z416_1 TE_13_4
Länderübergreifendes touristisches Großgebiet velké turistické území přesahující hranice země touristische Gebiete oblasti cestovního ruchu touristische Gebiete oblasti cestovního ruchu Freizeit, Sport, Tourismus und Erholung Volný čas, sport, cestovní ruch a rekreace
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Gebiete des Fremdenverkehrs oblasti cestovního ruchu Untergebiete des Fremdenverkehrs podoblasti cestovního ruchu
Z416_2 TE_13_1
Tourismusrelevante Gebiete oblasti s již existujícím cestovním ruchem touristische Gebiete oblasti cestovního ruchu touristische Gebiete oblasti cestovního ruchu Freizeit, Sport, Tourismus und Erholung Volný čas, sport, cestovní ruch a rekreace
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Gemeindekooperationen kooperace obcí funktionsmässige Kooperation zwischen den Siedlungszentren (a) funkční kooperace mezi centry osídlení (a)
Z417_1a RS_1_2a
oberzentraler Städteverbund Sdružení vyšších center Zentrale Orte Centrální obce Raumstruktur Struktura území
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Gemeindekooperationen kooperace obcí funktionsmässige Kooperation zwischen den Siedlungszentren (a) funkční kooperace mezi centry osídlení (a)
Z417_1a RS_1_4a
mittelzentraler Städteverbund Sdružení středních center Zentrale Orte Centrální obce Raumstruktur Struktura území
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Gemeindekooperationen kooperace obcí funktionsmässige Kooperation zwischen den Siedlungszentren (a) funkční kooperace mezi centry osídlení (a)
Z417_1a RS_1_6a
grundzentraler Verbund Sdružení základních center Zentrale Orte Centrální obce Raumstruktur Struktura území
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Gemeindekooperationen kooperace obcí funktionsmässige Kooperation zwischen den Siedlungszentren (b) funkční kooperace mezi centry osídlení (b)
Z417_1b RS_1_2b
oberzentraler Städteverbund, linienhaft Sdružení vyšších center Zentrale Orte Centrální obce Raumstruktur Struktura území
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Gemeindekooperationen kooperace obcí funktionsmässige Kooperation zwischen den Siedlungszentren (b) funkční kooperace mezi centry osídlení (b)
Z417_1b RS_1_4b
mittelzentraler Städteverbund, linienhaft Sdružení středních center Zentrale Orte Centrální obce Raumstruktur Struktura území
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Gemeindekooperationen kooperace obcí funktionsmässige Kooperation zwischen den Siedlungszentren (b) funkční kooperace mezi centry osídlení (b)
Z417_1b RS_1_6b
grundzentraler Verbund, linienhaft Sdružení základních center Zentrale Orte Centrální obce Raumstruktur Struktura území
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Gemeindekooperation kooperace obcí Kooperation der Gemeinden auf dem Gebiet des Fremdenverkehrs kooperace obcí v cestovním ruchu
Z417_2
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Besiedlungszentren centra osídlení Besiedlungszentren centra osídlení
Z418_1 RS_1_1
Oberzentrum Vyšší centrum Zentrale Orte Centrální obce Raumstruktur Struktura území
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Besiedlungszentren centra osídlení Besiedlungszentren centra osídlení
Z418_1 RS_1_3
Mittelzentrum Střední centrum Zentrale Orte Centrální obce Raumstruktur Struktura území
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Besiedlungszentren centra osídlení Besiedlungszentren centra osídlení
Z418_1 RS_1_5
Grundzentrum Základní centrum Zentrale Orte Centrální obce Raumstruktur Struktura území
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Besiedlungszentren centra osídlení Bezugsgebiete der Besiedlungszentren spádový obvod centra osídlení
Z418_2 RS_1_7
Nahbereich des Grundzentrums spádová oblast základního centra Zentrale Orte Centrální obce Raumstruktur Struktura území
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Einfluss der Gebietsnutzer ohne Hauptwohnsitz vliv uživatelů území bez trvalého bydliště Gemeinden mit bedeutendem Einfluss der Gebietsnutzer ohne Hauptwohnsitz obce s významným vlivem uživatelů území bez trvalého bydliště
Z419_1
Grundsätze der Gebietsentwicklung Zásady územního rozvoje Zentren des Fremdenverkehrs střediska cestovního ruchu Entwicklung von Zentren der Erholung und des Fremdenverkehrs rozvoj střediska rekreace a cestovního ruchu
Z420_1 TE_11_1
Schwerpunkt des Städtetourismus těžiště cestovního ruchu touristische Schwerpunkte těžiště cestovního ruchu touristische Orte obce cestovního ruchu Freizeit, Sport, Tourismus und Erholung Volný čas, sport, cestovní ruch a rekreace